Technorati

Hola amics,
Haureu vist que cada cop més en va introduint el terme ‘Technorati’ al nostre blog.

Què és Technorati?

Technorati és pels ‘blogs’ el que ‘Google’ és per les pàgines web, és a dir un buscador de blogs. A diferència de les pàgines web tradicionals, els ‘Blogs’ estan constituïts d’entrades (articles, posts, comentaris….) i tr1.jpgaquests estàn ordenats per categories (també anomenades ‘tags’). per tant tota entrada o comentari en qualsevol blog està relacionat amb un tag.
Technorati relaciona ‘tags’ i per tant és capaç de buscar no únicament pel contingut dels articles i comentaris sinó també pels ‘tags’, a la vegada relacionar-los i ordenar-los temporalment.

Per exemple:
Podem buscar ‘sant feliu’ com a contingut als articles. El resultat son tots els articles i comentaris (respostes) on al seu interior es troba la paraula ‘sant feliu’.

Però també ‘sant feliu’ com a tag. El resultat és diferent, technorati ens donatr2.jpg una llista de tots els articles de milions de blogs que han estat assignats a la categoria ‘sant feliu’ (que en aquest cas son més aviat pocs)

En tots els casos, trobat un article l’usuari pot contestar i opinar, amb el que s’aconsegueix una col·laboració extrema entre internautes.

Ja veieu que la capacitat de buscar, filtrar i ordenar és brutal.

 

Aquí trobareu una senzilla explicació del seu funcionament