Playoffs RMA-FCB

Obrim aquest missatge per què anem comentant com veieu els playoffs.