Buscant maçons amb nom propi (27)

maconeria271La persecució antimaçònica

Altres buscaven Joan Subirachs des de feia temps, entre ells els repressors de la maçoneria. El 9 de maig de 1945, a Madrid, la Secció Especial de la Delegació Nacional de Serveis Documentals redacta un primer informe on afirma que hi ha una fitxa maçònica a nom d’en Subirachs. En aquest document es diu que havia estat afiliat al triangle Llibertat de Sant Feliu de Llobregat i que  n’era el secretari.  maconeria272

Llavors, però, no el poden processar perquè desconeixen el lloc on s’hi troba.  Anys més tard, el  13 de febrer de 1948, mesos després que el nostre protagonista intentés acollir-se als beneficis de l’indult d’en Franco, aquesta mateixa Secció afirma:

“Que en la clasificación de documentos masónicos que se está llevando a efecto en estos archivos, han aparecido nuevos antecedentes de dicho carácter relativos a Juan Subirachs Alsina.”.

Llavors no tenen constància que s’hagués retractat ni que es donés de  baixa de l’Orde i saben, per un butlletí de la Gran Lógia Española del mes de setembre de 1934,  que va ser exaltat –és a dir ascendit- al grau tercer dins la maçoneria. També tenen un seguit de cartes manuscrites, amb els característics signes maçònics,  totes signades per en Subirachs. En la primera de les cartes, del 15 d’abril de 1935,  en Subirachs diu al gran mestre Josep Grau Ticó  que no creu oportú que se celebri la Gran Assemblea (suposo de la Gran Lògia de Catalunya) per raó de les circumstàncies d’aleshores, amb molts germans empresonats i perseguits. Llavors, feia poc dels Fets d’Octubre del 34 que va provocar una important repressió contra la maçoneria.

maconeria27doc1

maconeria274En una altre escrit, del 24 de maig del mateix any, comenta que no han pogut fer la visita al gran venerable –de qui no s’esmenta el nom- perquè el venerable del triangle Llibertat de Sant Feliu ha estat malalt –es refereix a Vicenç Pelegrí- i es compromet a  fer-la més en davant. Finalment, en un escrit de 15 d’octubre de 1935, tramés a la Gran Lògia de Catalunya, demana que se’n lliuri al portador de la carta diversos llibres de primer, segon i tercer grau.

Joan Subirachs va ser l’ànima del triangle santfeliuenc, l’autor de la majoria dels escrits.

Aquests documents serveixen perquè el Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme (TERMC) l’obri un procés del qual només se’n conserva la sentència.

maconeria27doc2

Però anem al contingut de la sentència: és 26 d’abril de 1954, a Madrid, el TERMC es reuneix per tractar i fallar la causa contra el processat Joan Subirachs Alsina, de 51 anys, natural de Sant Feliu de Llobregat, de professió mecànic industrial i domiciliat al carrer de Basses de Sant Pere, núm. 1, a Barcelona -prop de l’Arc de Triomf. Atès els informes lliurats per la DERD i, d’acord amb el judici, el Ministeri Públic eleva a definitives les conclusions provisionals que té, i sol·licita la pena de 12 anys i un dia de reclusió menor. També declara provats els fets de delicte de maçoneria, d’acord amb la Llei de l’1 de març de 1940, perquè en Subirachs va ingressar a la secta, va desenvolupar el càrrec de secretari i no se’n  va retractar ni renunciar.  Per això el Tribunal demana la pena de 12 anys i un dia de reclusió menor, però afegeix que, tot i així,  considera excessiva la pena i en proposa la commutació per la de 6 anys i un dia, per: “la concurrencia de tres circunstáncias faborables al procesado, cuales son; el escaso grado obtenido en la masonería, la poca actividad desarrollada en la misma y la buena conducta observada”. Per tot plegat, finalment acorda demanar al Govern la commutació per 3 anys i un dia de presó menor.

maconeria272-1El 31 de maig de 1954, es lliura un ofici a la guàrdia civil de Sant Feliu de Llobregat perquè  notifiqui Subirachs que, malgrat la presó atenuada, pot abandonar el seu domicili per treballar i fer vida normal. La condemna acaba el 27 d’abril de 1957. El penat resta a Sant Feliu en llibertat provisional. Amb tot, la situació canvia i el 18 d’abril de 1955 el  Tribunal arxiva la causa i el declara en rebel·lia. El motiu:  la fugida del processat.

A finals de l’any 1954, Joan Subirachs s’havia marxat del país amb destinació cap el Brasil…

Continuarà…

Fonts d’informació utilitzada:

Archivo General de la Guerra Civil. Masonería A. Lligall 409, expedient 18 i lligall 621.

 

<<< Veure tota la serie

Creative Commons License

La sèrie Buscant maçons amb nom propi per M. Luz Retuerta està llicenciada sota Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License.

Tota reproducció del material inclòs ha d’anar acompanyat de la seva font o autoria.
Toda reproducción del material incluido debe ir acompañado de la fuente o autoría.

vota
wikio
bitacoras
technorati