Taller de fotografia (66)

taller6611Caram.. ja estem al 66.. com passa el temps… Sí, i pel que veig encara tens coses a dir.. Sí, encara ens queden coses que explicar..

Avui tocaré un tema que durant molt temps l’he deixat de banda, pot ser per no saber-ne el suficient, pot ser perquè no m’agradaven els resultats.. però amb el temps m’he adonat que el que avui explicarem és una de les eines creatives més interessants que tenim al nostre abast.. simplement cal que algú ens ho expliqui.. Ah clar.. i seràs tu, oi?

Sí, intentem-ho. Avui intentarem entendre com una ‘llum’ addicional a la de l’escena ens pot servir per obtenir magnífics resultats..

Taller de fotografia (66): El món del flash (1)

Va ser ara fa un any, al març del 2008, quan al taller 14 introduíem, potser des d’un punt de vista molt formal, molt tècnic, l’ús del flash. Avui abordaré el tema des d’una altra perspectiva, treballant alguns conceptes perquè podem entendre millor perquè i com podem utilitzar la llum addicional del flash a les nostres composicions.

taller662Una de les fonts d’inspiració per trobar constantment temes a desenvolupar al nostre taller és l’observació del comportament que la gent té amb una càmera a les mans. La majoria dels fotògrafs ocasionals, com ara nosaltres, tenen un concepte erroni de l’ús del flash. La majoria, davant de la pregunta ¿Quan fas servir el flash? contestarien que evidentment quan hi ha poca llum, alguns fins i tot contestarien no saber-ne res, que és la càmera la que normalment decideix quan disparar el flash.  El quadre de la dreta representa la ‘llegenda urbana’ de que el flash serveix per il·luminar situacions de baixa lluminositat, és a dir, bàsicament situacions de fotografies de nit o d’interiors.

Bé, doncs anem-nos acostumant a que aquesta és una pèssima definició de quan hem de fer servir el flash. El podem utilitzar en situacions d’extrema lluminositat, en contrallums per exemple, i ja hem vist que podem prescindir d’ell en els casos de molt baixa lluminositat.

Per què serveix i quan l’hem de fer servir?

taller663Parem-nos un moment a entendre què ens aporta la llum del flash. El flash és un dispositiu que emet un feix de llum, extremadament curt, que il·lumina addicionalment l’escena que tenim al davant. Aquesta reflectirà tant la llum ambiental incident com la reflectida pel flash i tot plegat serà captat per la nostra càmera.

El flash consta de dues parts, la torxa i el generador. Normalment als flash incorporats a les nostres càmeres el que veiem és únicament la torxa. Aquesta emet un feix de llum a partir de la descàrrega que rep el gas xenon que té al seu interior, el resultat és una llum de curta durada, aproximadament d’una mil·lèsima de segon (1/1000 s), de ‘color blanc’ a uns 5500º K, donant la típica il·luminació que coneixem, blanca, sense ombres al primer pla, molt sovint desaturant els colors i provocant fons foscos, degut bàsicament a que la llum que surt del flash decreix inversament proporcional al quadrat de la distància (aquesta llei ja ens està dient que el ‘flash’ no té efectes a la fotografia de paisatges sense primers plans). El generador s’encarrega de ‘carregar’ de nou el flash per la següent fotografia a partir de l’alimentació que el condensador obté de la bateria (potser haureu notat que en moltes càmeres es necessita esperar uns segons per poder disparar de nou el flash).

Caram, amb tot el que expliques, vols dir que en sabrem treure profit del flash? Sí, i tant, però hem de canviar la forma en que normalment l’utilitzem.

La lluminositat de l’escena

Avui no tractarem l’efecte d’aquesta llum blanca sobre el ‘color’ de la fotografia, cosa que ja n’hem parlat en tallers anteriors, avui ens centrarem en el tractament de la lluminositat de l’escena. Us asseguro que al final de la sèrie d’articles sobre el flash començareu a fer servir-lo més sovint …

taller664Bé, el primer que hem d’entendre és que la ‘llum addicional’ del flash té un recorregut relativament curt, per la llei que hem comentat, resulta evident que el flash serà un ‘aportador’ de llum als primers plans però no tindrà massa efecte si volem fer una foto de la lluna.. Bé, tampoc et passis, això ho tenim clar…

Fet evident 1: La durada del flash és extremadament curta, tant que fins i tot no la veiem pel visor d’una càmera reflex ja que el mirall, al disparar, no ens permet veure-la. Això és un inconvenient pel fotòmetre ja que no hi ha manera precisa, com a mínim fàcil, de saber, abans de fer la fotografia, quin serà l’efecte del flash a la lluminositat global de l’escena. Ja podem anar pensant que un dels grans problemes de les fotos amb flash serà trobar els paràmetres d’apertura o velocitat que ens han de permetre una correcta exposició.

Fet evident 2: Correcta exposició? El flash està pensat per il·luminar el primers plans però que passa amb el fons, on no arriba la llum del flash? No entendre aquest concepte ens pot portar a pensar que amb el flash podem il·luminar tota l’escena… No, la distància en que es situen els objectes és un factor important de les fotografies amb flash.

Fet evident 3: El flash usa un mètode de medició que assegura la correcta exposició del primer pla mentre que el mètode convencional de medició de la càmera determina els valors d’exposició de l’escena global, és a dir de la lluminositat ambient. I si aquests mètodes ens porten a valors d’exposició diferents? Com, en una mateixa fotografia controlem la lluminositat del primer pla i la del fons?

Aquests tres ‘fets evidents’ han, a la força, disposar-nos de forma diferent davant de situacions amb i sense flash. La distància del subjecte, la lluminositat ambiental, la relació de lluminositats son elements que haurem de treballar per obtenir el resultat desitjat.

taller665

A l’exemple de la dreta podeu veure alguns errors comuns a les fotografies amb flash:

1. Exposició incorrecta (sobre-exposició) 2. Escena massa llunyana (no arriba la llum del flash) 3. Efecte del primer pla massa proper 4. Desaparició del ‘fons’, el mètode de medició del flash s’ha preocupat d’exposar correctament al nen però ha oblidat el fons…

Totes quatre fotografies son horribles, d’aquelles que penses que el flash en té tota la culpa.. Fixeu-vos que els errors comesos son sempre els mateixos: Incorrecta exposició i incorrecta relació de lluminositat primer pla- fons.

El flash i el valor d’exposició

Ja us he dit que avui fugirem de tecnicismes i us intentaré explicar la importància de la ‘lluminositat ambiental’ i de la ‘lluminositat reflectida pel flash’. Mireu, intenten-m’ho en un quadre explicar-ho tot…

taller669g

M’ha costat una mica sintetitzar en aquest quadre totes les situacions que ens podem trobar, fugint deia dels tecnicismes, però que acaba explicant en un ‘tot en un’ el món del flash. Aquest quadre, especialment els dos grans grups de situacions amb flash 2 i 3 son els que treballarem a fons però..

Anem per parts…

Situació 1: El món sense el flash. No cal repassar-lo massa. En aquesta primera columna podeu veure exemples de fotografies amb suficient lluminositat (representades pel sol) i en condicions de baixa lluminositat (representades per la ‘lluna’ i la casa, volent expressar situacions de nit o d’interiors). A les compactes l’indicador del ‘flash’ ha d’estar com el que veieu a la icona (flash desactivat) o en ‘automàtic’ en situacions d’alta lluminositat, així ens assegurem que no es dispara. A les reflex qualsevol del modes P (programa), ‘A’ o ‘Av’ (prioritat de l’apertura), ‘S’ o ‘Tv’ (prioritat de la velocitat) o ‘M’ (manual) ens asseguren que el flash no es dispararà. Algunes càmeres tenen adicionalment el mode ‘Auto’, que en condicions d’alta lluminositat tampoc es dispararia el flash.

Abans de passar a les situacions amb flash parem-nos en alguns conceptes previs…

La lluminositat de l’escena i del flash

taller66111

Abans de continuar hem d’aturar-nos un moment per entendre alguns conceptes. El gràfic de l’esquerra intenta representar el valor de la lluminositat ‘ambient’ comparada amb la del ‘flash’ (font: http://www.kenrockwell.com/tech/syncspeed.htm). Les àrees blaves i grises representen l’exposició captada de la llum reflectida del flash i de l’escena.

D’aquest gràfic en traiem de forma senzilla algunes conclusions:

tf3 Si augmentem el temps d’exposició augmentem la lluminositat captada de la llum d’ambient (el rectangle gris es faria més ample) però no es modifica l’aportació del flash.

tf3 La durada del flash és tan curta (1/1000 s) que la velocitat a la tirem la foto no influeix en la quantitat de llum captada per l’aportació del flash. En canvi l’apertura, la ISO o la distància de l’objecte sí que influeix en la lluminositat captada que prové del flash.

tf3 La lluminositat ambient depèn, com ja sabem de tallers anteriors, de la velocitat, apertura o ISO que disposem a la càmera però no de la distància dels objectes.

taller6613-1

Per tant, la relació entre ‘lluminositat del flash’ i ‘lluminositat ambient’ depèn de la velocitat, de la distància i de la quantitat de llum que emet el flash. Només canviant aquests factors podrem variar la relació entre la ‘llum del flash’ i ‘llum ambient’ a la fotografia.

Aquest és un dels fets més importants que hem d’entendre per buscar l’equilibri a l’exposició. Velocitats lentes donaran més pes a la llum ambient o intensitats del flash més altes donarien més pes a la zona il·luminada pel flash.

A l’exemple de l’esquerra, a igualtat de distàncies i intensitats de la llum del flash iguals, l’única diferència entre les dues fotografies és simplement el temps d’exposició !

.

Com es controla la intensitat del flash?

taller66fl1És una pregunta amb truc, ja que el flash sempre emet la mateix intensitat de llum ! El que sí podem fer és controlar la ‘durada’ del flash que en el fons bé a representar el mateix: més durada del flash= més lluminositat reflectida arribarà a la càmera.

La millor manera per controlar la durada del flash, com a mínim a càmeres on el flash està incorporat, és a partir d’un menú molt semblat al que ja coneixeu de sub i sobre-exposició.

taller66fl2Depenent el tipus de càmera aquest aquesta funció la podem trobar d’accés directe al mateix cos de la càmera. A d’altres via menú. Busqueu a la vostra càmera on és l’indicador de ‘Compensació de flash‘, normalment ve representat per una icona com la que veieu a l’esquerra.

El seu funcionament és molt senzill i és pràcticament igual que l’indicador de ‘compensació de l’exposició’. Es tracta de la mateixa escala mesurada amb unitats EV, segur que recordeu que 1 EV equival a un pas o diafragma:

taller66fl3Movent l’indicador a dreta o esquerra estarem variant la durada del flash, equivalent a valors EV concrets. Aquesta és una forma excel·lent de variar la relació que existeix entre la ‘lluminositat del flash’ i la ‘lluminositat ambient’… Necessita però assajar-ho unes quantes vegades fins que se li troba el punt..

La velocitat d’exposició

El gran concepte que vull treballar avui és la relació que existeix entre el flash i la velocitat d’exposició. Podem disparar el flash a qualsevol velocitat? En principi no (més endavant veurem que hi ha formes de salvar aquesta restricció). La resposta té a veure amb el mecanisme de l’obturador.

Quan fem el ‘clic’ al disparador son moltes les coses que passen a la càmera… entre elles l’activació de l’obturador. L’obturador és el mecanisme de la càmera que s’obre i tanca deixant passar la llum el temps que marca la velocitat d’exposició. Aquest mecanisme està format per dues ‘cortines’. És con si estiguéssiu en un teatre, però una mica més complicat..

photography-1016-shutter

La primera cortina s’obre, deixa veure l’escenari, i ràpidament la segona es torna a tancar. Aquest precís mecanisme mecànic el podeu veure en una animació de ‘Digital Photography School’ http://digital-photography-school.com/photography-1016-shutter#more-4115, el millor que he vist en molt temps per explicar gràficament què és el que passa.

M’he atrevit a traduir l’animació per vosaltres, la podeu veure clicant aquí. Podeu veure el comportament d’aquest mecanisme a altes i baixes velocitats d’exposició.

photography-1016-shutter-1

Bé, el que volia que entenguéssiu és que a velocitats d’exposició molt ràpides ‘l’escenari’ (és a dir, el sensor que rep la llum) no està en cap moment a la vista de forma complerta. Acaba sent una escletxa la que recorre tot el sensor deixant passar la llum de l’escena.

Podeu veure l’animació traduïda aquí.

A més us deixo una simulació realment interessant de com funciona l’obturador en una càmera Nikon: http://regex.info/blog/2008-09-04/925

Això ens porta a un dels paràmetres més importants per entendre la importància de la velocitat d’exposició a les fotografies amb flash: ‘la màxima velocitat de sincronització‘. Aquest valor ens diu la velocitat més ràpida amb la que podem disparar per què la llum reflectida del flash no passi només per una estreta escletxa (cas de la dreta). Aquest fet l’heu d’entendre de forma clara. Fixeu-vos en l’animació de dalt.. si en algun moment es dispara el flash, només l’escletxa rebrà la llum del flash reflectida mentre que la resta quedarà a les fosques. Aquesta situació és justament la que es vol evitar restringint la velocitats a valors que assegurin que al disparar el flash tota l’escena quedarà captada (cas de l’esquerra).

Cada càmera té assignat aquest paràmetre i sol variar entre 1/60 s i 1/200 s, aquest darrer cas és el més comú a les càmeres reflex de gamma mitja. Les càmeres professionals poden arribar a 1/500 s.

Aquest fet és extremadament important ja que les fotografies que fem amb flash no podran ser més ràpides de, suposem pel model de la càmera, 1/200 s ! (ja veurem que hi ha mecanismes una mica més sofisticats per fer que aquest temps d’exposició sigui encara més petit)

Aquesta és la velocitat més ràpida amb la que podem fer fotos amb flash, a partir d’aquí qualsevol altra velocitat més lenta estaría permès.

nikon-d80-review_-2-specifications_-digital-photography-reviewSi voleu saber la velocitat màxima de sincronització de la vostra càmera us recomano que visiteu http://www.dpreview.com, tot i que és més fàcil posar a google el model i ‘dpreview’, per exemple ‘nikon d80 dpreview’ i google us retornarà en primera posició de la cerca l’article de dpreview que parla de la vostra càmera. A la segona pàgina, sota ‘Specifications’ us trobareu un apartat com el que us mostro a la figura de la dreta. És el cas de la Nikon D80 on podeu veure que aquesta dada té un valor de 1/200 segons per aquest model.

Caram què complicat…

No home. Hem arribat on volia. El control de la lluminositat de l’escena en fotos amb flash hem vist que depèn de la velocitat, la distància i la intensitat del flash. Aquestes dues darreres son fàcils de controlar.. Només ens queda que, després del rotllo del taller d’avui que les fotografies amb flash estan íntimament relacionades amb la ‘velocitat que escollim’ per tirar la fotografia i a més aquesta velocitat té un límit de velocitat més ràpida possible…. Fàcil, oi? Fa falta una segona part?

taller669g

Tornem al quadre de ‘tot en un’. Hi ha dos grans grups de fotografies amb flash ‘Aquelles que deixo que la càmera fixi la velocitat per garantir una correcta exposició del primer pla’ (situació 2) i ‘Aquelles que som nosaltres els que fixem la velocitat per garantir una correcta exposició de primer pla i fons’ (situació 3).

Per avui ja en hi ha prou. Si hem entès els conceptes d’avui us asseguro que la segona part, on desenvoluparem les situacions 2 i 3, vosaltres mateixos les entendreu abans d’explicar-les….

Què vull? Que practiqueu i practiqueu abans de que us doni les ‘claus’ de les bones fotografies amb flash les properes setmanes…

Passeu bona setmana i fins el dilluns proper.. Si ja esteu de vacances, doncs que passeu bons dies i feu moltes, moltes fotografies… El proper taller el dedicarem a proposar situacions a treballar aquests dies.

flickr

taller72anuncipdf

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor. Si las utilizáis citad la fuente.

Anuncis