Taller de fotografia (70)

taller701Vinga que tenim tres dies de festa a la vista… Quins dies? En quin món vius? Jo crec que estic pensant en aquest cap de setmana llarg des de fa mesos… Bé deixem-ho córrer, però tornem a tenir tres dies perfectes per practicar… Sempre pensat en el mateix, ja et fas una mica pesat…

Aquests propers dies de festa son perfectes per acabar el que vam començar la passada setmana, els retocs en el procés de revelat digital… Avui tancarem aquest capítol bàsic de retocs amb les eines més potents dels conegut programaris d’edició digital: El Photoshop i el gimp. Eines que ens han de possibilitar tractar aspectes una mica més complexes del revelat…

Taller de fotografia (70): El procés de revelat digital: els nivells i les corbes


M’interessa acabar aquest aspecte de l’edició digital perquè podreu canviar el vostre mètode de fer fotografies i les podreu fer pensant en el que podreu obtenir en el procés d’edició digital.

taller702Els nivells i les corbes son eines clàssiques del Photoshop però que ara les podem també tenir al nostre abast al gimp, el programari lliure. Els ‘nivells‘ que ja vam veure al taller 44 els podeu trobar en programaris més sofisticats com el Aperture (Apple)  i el Lightroom (Adobe) i és l’eina per excel·lència per tractar l’histograma en el seu rang tonal mentre que l’eina ‘corbes‘ és més pròpia del Photoshop i gimp i no sol estar inclosa en altres programaris. Amb l’ús ‘assenyat’ de les dues eines podrem treballar el procés de revelat digital amb resultats increïbles. Espereu-vos una mica…

Per què necessitem usar aquestes eines en el revelat digital?

taller275Les causes son varies, i ja les veurem, però el punt de partida és sempre el mateix: incorrecta distribució dels píxels a les diferents zones de la taula de distribució tonal. 

A l’exemple de l’esquerra podem veure una distribució de píxels a la gràfica de distribució tonal, és a dir, l’histograma. Les zones principals, els negres (o ombres fosques), les ombres, els tons mitjos, les llums i els blancs (llums altes) recullen els píxels de la nostra fotografia. Aquesta distribució determina l’exposició (la lluminositat) i el contrast i podem trobar-nos amb una distribució on ens agradaria moure selectivament els pixels d’una zona a l’altra. Els ‘nivells’ i les ‘corbes’ ens ho faciliten.

La primera recomanació, que ja hem fet al llarg de la sèrie, és d’utilització d’aquestes eines només quan s’entengui realment el que signifiquen, el que provoquen i els efectes a la nostra fotografia. Però després de 70 capítols potser que ja va sent hora de treballar-les una mica més a fons, no?

Estem preparats?

Segur que sí. Tornem a les ’causes’ que ens porten a l’utilització d’aquestes eines.taller703 Fotografies molt o poc contrastades, ombres massa fosques o tons mitjos d’exposició incorrecta son situacions típiques on hauríem d’aplicar a la fotografia que obtenim directament de la càmera un procés de revelat digital on podem tractar selectivament les zones de lluminositat.

Al exemples que veieu a la dreta us he volgut posar casos típics que mereixen un tractament a la fase de revelat digital. En tres casos l’ús d’eines com ‘nivells’ i ‘corbes’ ens poden ajudar a ‘canviar’ l’histograma, és a dir canviar la distribució dels píxels al rang tonal. Zones fosques sense detall o absències de contrast les podeu trobar fàcilment a les fotografies de l’exemple. En forma de fletxes vermelles us he volgut posat l’acció que hauríem de fer en aquesta fase de revelat digital.

Els nivells

taller-de-fotografia-44-c2ab-bloc-de-toiescomAra es un bon moment per repassar el taller 44, on introduíem les eines de retoc digital i al final dedicàvem una extensa explicació en l’ús dels ‘nivells‘. Aquesta eina la podem trobar a tots els programes que hem anat esmentant, Aperture, Lightroom, Photoshop, gimp,.. però mentre que als dos primers l’eina tracta directament l’histograma és en els dos darrers on s’ofereix més opcions per un tractament més acurat de ‘exposició i contrast‘. Recordem que amb l’ús dels marcadors tant als ‘nivells d’entrada’ com de ‘sortida’ podíem aconseguir una ‘manipulació’ complerta de l’histograma, tant en desplaçament al llarg de la taula de distribucions tonals com en la ‘forma’, eixamplant-lo o estretint-lo a plaer.

Al lloc web de Cambridge in Colour, un dels meus preferits, podeu trobar més explicacions sobre l’eina de nivells: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/levels.htm

És aquesta però, una eina poc precisa i és una mica complexe tractar una zona concreta de lluminositat. Es tracta més d’una eina de ‘manipulació’ de l’histograma que un tractament individualitzat zona a zona com se’ns permet a l’eina ‘corbes’. Els efectes però de l’eina ‘nivells’ son normalment prou satisfactoris i només en casos molt concrets, complexes en el seu tractament, haurem de fer ús de l’eina ‘corbes’. A la majoria dels blocs i cursos a la xarxa aquesta eina té una entrada protagonista. En mans d’inexperts en el seu ús o amb manca de coneixements fotogràfics pot resultar un veritable desastre amb resultats nefastos per la fotografia.

Les corbes

Aquesta funció que trobem a Photoshop i gimp es troba al menú de tractament d’imatge i a l’obrir-la l’aparença i funcionalitat a Photoshop i gimp és molt semblant:

taller704

El concepte al darrera és exactament el mateix. En tots dos casos podem veure la distribució de l’histograma al llarg del rang tonal. A l’eix ‘x’, l’horitzontal de sota, el rang de 0 a 255, és a dir del negre al blanc amb una distribució més o menys fictícia en zones, 4 en el cas de Photoshop i 8 en el cas del gimp. Aquesta distribució en zones és simplement indicativa per un procés més selectiu.

taller705El primer que ens sobta d’aquesta gràfica és que és una representació d’una funció, d’aquelles que vam aprendre al batxillerat, els valors d’entrada a l’eix ‘x’ i els de sortida (els resultants de la transformació) al ‘y’. Aquesta funció, abans de començar, és una simple recta de pendent 1, és a dir, representa la funció y=x, on cada valor en lluminositat de l’eix ‘x’ li correspon el mateix valor a l’eix ‘y’. Senzill oi?

taller70corba2De què es tracta? Doncs senzillament de ‘manipular’ la funció, és a dir la recta o corba per que els valors de lluminositat d’entrada (abans de la transformació) tinguin diferents valors de sortida (després de la transformació). Dit d’una altra manera, que les zones de lluminositat d’entrada puguin tenir correspondències en diferents zones de sortida. Aquesta és la base de la majoria d’eines bàsiques que em vist fins ara, com ‘l’exposició’ o el ‘contrast’.

A l’exemple de la dreta podem veure com la ‘corba’ ens determina la relació entre un to d’entrada (1) i el de sortida (2). En aquest cas hauríem transformat la lluminositat dels píxels que estan distribuïts al to (1) augmentant-los la lluminositat i redistribuint-los a (2) a l’histograma final.

taller70corbaQuè hem de fer?

Senzill, movem amb el cursor la corba i… voilà! la fotografia es transforma !

Però no amics, no deixarem res a l’atzar. Farem un taller una mica més estructurat perquè podeu entendre en tot moment el que esteu fent. Em deixaré de tantes explicacions… a continuació us posaré ‘patrons’ clàssics de les corbes perquè en veieu els efectes.

tf3 taller70c1El primer que veiem a l’obrir l’eina ‘corbes’ son les dues zones, per sobre i per sota, que delimita la recta. El desplaçament de la ‘corba’ a la zona superior ens provocarà uns tons de sortida més clars que els d’entrada, dit d’una altra manera, la zona superior la podem associar a un augment de lluminositat, un augment d’exposició en definitiva. La zona de sota justament a l’inrevés, una disminució de la lluminositat, una disminució de l’exposició

A l’exemple de la dreta podem veure com simplement clicant al punt mig i arrossegant-lo cap a dalt o cap a baix la recta se’ns transforma en una corba amb conseqüències ben clares, augment o disminució de la lluminositat global de la fotografia. Fixeu-vos que, al mantenir fixes els punts ‘negre’ i ‘blanc’ (els extrems del gràfic) no hi ha un desplaçament global de l’histograma sinó un ‘desplaçament’ dels tons mitjos foscos i clars cap a zones més clares o més fosques. El contrast global es manté igual, mantenint fixes els ‘negres’ i ‘blancs’.

tf3 taller70c2El segon patró que estudiarem serà un ‘eixamplament’ o ‘estretiment’ de l’histograma, en aquest cas modificant les posicions dels punts ‘negre’ i ‘blanc’. En aquest cas el que hem fet és canviar el ‘pendent’ de la recta. Una pendent més baixa correspondrà a una disminució del contrast mentre que una més alta a un augment.

A l’exemple en podeu veure els efectes. Al cas de l’esquerra els punts ‘blanc’ i ‘negre’ tenen correspondències en tons menys separats, el blanc el convertim en un gris clar i el negre en un gris fosc. El resultat? Un histograma més estret, en definitiva una disminució del contrast. Al cas de la dreta tot el contrari, com veieu grisos foscos a l’entrada els hi fem correspondre ‘negres’, mentre que les llums més altes les transformem directament en ‘blancs’. El resultat? Un considerable augment de contrast.

tf3 taller70c3El patró que tractarem a continuació és un dels més utilitzats. Es diferencia del anterior substancialment ja que la corba en ‘forma de S’ manté intactes els punts ‘blanc’ i ‘negre’ així com el punt ‘gris mig’ però provoca un desplaçament selectiu dels tons mitjos foscos i clars. Aquestes zones son les realment queden afectades, mantenint pràcticament igual les zones d’ombres fosques i llums altes.

Al cas de l’esquerra de l’exemple aquesta corba en ‘S invertida’ provoca un ‘aclariment’ dels tons mitjos foscos i un ‘enfosquiment’ dels tons mitjos clars. L’histograma en quant a la seva amplada, i per tant el contrast, es manté igual però els tons mitjos estan més concentrats al voltant del centre. El resultat és una aparença menys contrastada de la fotografia. Al cas de la dreta el contrari, el que aconseguim és una aparença d’augment de contrast simplement a partir de l’enfosquiment dels tons mitjos foscos i un augment de lluminositat dels tons mitjos clars. Aquest darrer patró en forma de ‘S’ el més utilitzat per augmentar el contrast global de la fotografia.

tf3 taller70c6Amb els patrons que hem vist fins ara ja en tindríem prou per entendre què passa si modifico la recta inicial cap a corbes a la part superior o inferior de la zona que delimita la recta inicial però a l’exemple anterior hem descobert que aquesta transformació de lluminositats es pot fer de forma selectiva, és a dir, en unes zones concretes, sense tocar les altres.

Aquest tractament selectiu per zones és el gran diferencial que l’eina ‘corbes’ aporta en comparació a l’eina ‘nivells’.

A l’exemple de dalt podeu veure com clicant en qualsevol zona de la fotografia, per exemple al cel en el cas de dalt, l’eina ‘corbes’ ens marca la zona clicada (o millor dit, el to del píxel clicat) amb una recta vertical que ens dona idea de en quina zona es troba el píxel clicat. El següent pas és, fent servir algun dels patrons, he modificat selectivament dues zones, les corresponents als pics de distribució, que em donen un resultat força interessant. La primera modificació en transforma el ‘verd’ de la gespa i la segona la lluminositat de l’edifici del fons i cel. Fixeu-vos amb la lluminositat aconseguida a la gesta deixant igual el ‘parterre’ del primer pla. Ha estat només un exemple de com podem transformar les nostres fotografies amb l’aplicació selectiva d’aquesta eina.

taller70corba3És qüestió de pràctica, obriu una fotografia al gimp o Photoshop i jugueu amb l’eina ‘corbes’,  seguiu alguns dels patrons que hem treballat i vosaltres mateixos en veureu immediatament els efectes.

Els cinc punts que veieu a l’esquema de l’esquerra representen la situació del punt blanc, les ombres, els tons mitjos, les llums i el punt blanc i serveixen com a referència per a les nostres transformacions. Movent aquests punts podeu transformar completament el rang tonal de la fotografia. És el que he intentat a l’exemple anterior, de fet he mogut un punt proper al 2 i el 4 per transformar l’original.

Tornant al lloc web de Cambridge in Colour, a http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/photoshop-curves.htm podeu aprofundir una mica més en l’eina corbes.

.

Cas pràctic

Bé, hem treballat alguns conceptes bàsics de l’eina ‘corbes’ i hem entès que els comandaments més bàsics que trobem a les eines de retoc digital com ‘exposició’ i ‘contrast’ en el fons estan basades en patrons concrets de l’eina ‘corbes’ i que en molts casos no val la pena l’ús d’aquesta eina.

També hem vist que patrons en forma de ‘S’ ens permeten una transformació selectiva de la lluminositat dels tons mitjos que no podíem obtenir amb les eines bàsiques i que aquesta és una de les aplicacions més senzilles i interessants de l’eina.

Però hem acabat descobrint que la ‘manipulació’ de la corba en zones concretes ens portava a una transformació selectiva de la lluminositats podent escollir la zona a tractar. Això és el que farem en el cas pràctic que veurem a continuació.

taller70cp1La fotografia que treballarem és un original, tal com va sortir de la càmera, d’una escena certament complexa, amb variacions extremes de lluminositat, amb focus de llum al darrera que podríem considerar com un contrallum, provocant un alt rang dinàmic que la càmera no ha pogut captar, mantenint excessivament fosques les zones del primer pla.

Les eines bàsiques de ‘exposició’ o ‘contrast’ afecten a la globalitat de l’escena i el nostre problema és augmentar la lluminositat d’unes zones en concret.

L’eina ‘corbes’ pot ser la solució però cap dels patrons bàsics ens serviran per augmentar la lluminositat del primer pla mantenint intacte el fons.

La solució no ha estat complexa.

1. Obrim la fotografia al gimp o al Photoshop

2. Cliquem l’eina ‘Corbes’

3. Estudiem el seu histograma i cliquem a les diferents àrees de la fotografia per saber a quines zones del gràfic corresponen. Seran aquestes zones les que haurem de treballar…

taller70cp2El primer que observem a l’obrir l’eina ‘corbes’ és la distribució de l’histograma, amb una gran concentració de píxels a la ‘primera zona’. L’objectiu serà ‘moure’ aquests píxels a zones més clares, com la segona o la tercera però mantenint igual les zones de mitjos i llums.

Bé, ens disposem senzillament a clicar amb el cursor en algun punt de la primera zona.. però cap on movem la corba? Fàcil, si volem provocar un augment de lluminositat el que haurem de fer és transformar la corba desplaçant-la cap al quadrant superior. Provem-ho…

taller70cp3

El que vull provocar amb aquesta manipulació de la corba és que els píxels que originalment estaven a la zona primera es desplacin a la segona, provocant un augment de lluminositat en aquesta zona, la resta pràcticament ho he deixat igual.

Veiem els resultats?

taller70corba7-1

Bé, és evident que ha millorat. He aconseguit mantenir el fons intacte i augmentar la lluminositat dels tons grisos foscos.

El problema però d’aquesta eina és que és selectiva amb els tons però no ho és amb les zones de la fotografia i en el cas de dalt l’estàtua pateix la mateixa transformació, la qual cosa no m’acaba de satisfer.

4. En aquests casos és on realment entenem que l’eina ‘corbes’ tracta zones tonals i no zones de la fotografia. En el nostre cas, com dèiem, el tractament del peu de l’estàtua, palmera i cases ha estat prou bona, fent ‘aparèixer’ aquestes zones que estaven enfosquides en excés a la fotografia original. El problema és que el tractament també havia inclòs a l’estàtua i la transformació resultant (dreta) no és massa bona, provocant un contrast molt baix entre les diferents parts de l’estàtua d’ombres i tons mitjos. El cert és que la transformació que ha patit l’estàtua és horrible.

El truc és ben senzill. Es tracta usar la icona que trobem al panell de capes, ‘capes d’ajustament’. El cliquem i escollim ‘corbes’, pintem la corba i clicant a la capa d’ajustament (en un principi totalment blanca) pintem en color negre (pinzell difuminat) tota l’estàtua. El que hem fet realment és crear una capa ajustada amb la nostra corba excepte l’estàtua. El resultat:

taller70corba4

Si ara torneu a dalt, a veure l’original, podeu comparar les diferències i entendre el poder de transformació que tenen aquestes eines de revelat digital.

Si voleu un tutorial complert sobre l’ús de les ‘corbes’ us recomano el web de chromasia, on trobareu un bon document sobre l’ús avançat de l’eina ‘corbes’:

CAT: http://www.chromasia.com/tutorials/online/curves/ca/

ESP: http://www.chromasia.com/tutorials/online/curves/es/

Conclusions

Avui hem vist la segona part de les eines més comuns d’edició digital. Hem vist que l’eina ‘corbes’ és l’eina avançada per tractar la lluminositat a la fotografia i que aquesta es pot tractar de forma selectiva, manipulant tons concrets deixant invariables la resta. Hem vist com aquestes eines poden millorar dramàticament la fotografia original si bé la seva aplicació no discrimina zones concretes de la fotografia sinó rangs totals.

.

Les corbes ‘S’


taller70sHem vist que uns dels patrons més utilitzats son les corbes ‘S’, les quals permeten un tractament del contrast global de la fotografia.

Aquestes corbes estan presents a la fotografia fins i tot quan no les fem servir directament en el procés de revelat digital. Les càmeres, els nostres ulls, les impressores o escànners fan servir una mena de ‘corbes S’ per poder representar el rang tonal amb el rang dinàmic de que disposen.

L’explicació és senzilla. Les escenes reals tenen un rang dinàmic molt superior al que poden representar els diferents dispositius. Fins i tot el nostre cervell al rebre la informació dels nostres ulls aplica una ‘corba S’ però poder captar la totalitat del rang tonal.

taller70rd

A l’esquerra podem veure el tipus de corba ‘S’ que adapta el alt rang dinàmic d’entrada al rang dinàmic del dispositiu (rang dinàmic de sortida). Amb aquesta corba s’aconsegueix reduir el rang dinàmic per adaptar-lo al dispositiu de sortida, sigui la pròpia càmera, el monitor, l’escànner o la impressora a la vegada que es manté el contrast a la zona de mitjos, a la qual la corba pràcticament no hi té incidència.

Tots aquests dispositius adapten aquest procés per poder representar el rang dinàmic de la imatge que han de representar. En concret a les càmeres digitals, sense saber-ho, sense la nostra intervenció, el sensor aplica automàticament aquest procés de ‘corba S’ per poder captar el més alt rang dinàmic de l’escena que té al davant. taller70disPer tant quan disparem en format JPG  és molt possible que el resultat que veiem ja hagi patit aquest procés pel que de nou és preferible disparar en format ‘verge’ RAW i aplicar nosaltres la transformació que vulguem per captar tot el rang dinàmic. Diferents sensors apliquen diferents corben tonals, d’aquí els resultats diferents que en qüestió de contrast podem obtenir amb diferents càmeres.

Les corbes tonals son necessàries per cada imatge d’una o altra forma, ja sigui pels nostres ulls, per les pel·lícules fotogràfiques, les càmeres digitals, monitors, escànners o impressores. (font: Cambridge in Colour)

Bé amics, ja teniu material per practicar… Bona setmana i bon cap (llarg) de setmana !

flickr

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor. Si las utilizáis citad la fuente.

toiesmesarticles

peu2

Anuncis