Taller de fotografia (72)

taller721Som-hi.. continuem.. Para, para.. on vas tan de presa? Home, avui hem de treballar el tercer capítol dedicat al flash i és el més interessant.. Vols dir complexe? No, complexe no, però un pèl més complicat que el cas de la setmana passada, que era molt senzill…

Avui acabarem, bé igual encara hi haurà una quarta part abans d’acabar el taller, el monogràfic dedicat al flash. Avui veurem una forma més creativa d’utilització del flash i intentarem treballar en mode manual pel que haurem d’entendre bé el que fem. Abans però.. hem repassat el passat taller 71? Doncs ara és el moment…

Taller de fotografia (72): El món del flash (3)


( Continua de ‘Taller 66 – El món del flash 1‘ i ‘Taller 71 – El món del flash 2 )

tf3Ja tenim més de la meitat del camí recorregut.. però anem a la part més interessant: El mode d’exposició manual (situació 3 al gràfic).

taller718

Aquí veurem les aplicacions més interessants del flash. De fet prepararem a la càmera sense dir-li que dispararem el flash.. d’alguna manera tractarem al ‘flash’ com un complement d’il·luminació i no com la font principal d’il·luminació com en el cas anterior. Els resultats? Molt interessants…

Bé, el primer que hem d’entendre és que en aquestes situacions d’exposició manual la medició de la lluminositat es fa d’una manera radicalment diferent…

Mentre que al cas anterior el ‘flash’ acabava sent la font principal d’il·luminació en situacions de baixa lluminositat, aquí el flash complementarà la lluminositat ambient, que haurà de ser considerada també com un focus d’il·luminació. El ‘fill flash ratio‘ és el quocient o proporció entre la lluminositat ambient més la del flash comparada amb la del flash. Així quocients com 1:1 representaran (1= 0 d’ambient + 1 del flash) / (1 del flash), és a dir, només disposem de la llum del flash i aquest no actuarà com a flash de complement.

taller719Però les situacions que ens interessen son les 2:1 i superiors. per exemple, suposem una situació 5:1 (5= 4 d’ambient + 1 del flash / 1 del flash), és a dir la llum ambient és 4 vegades superior a la del flash, és a dir 2 passos de diferència (recordem que cada pas és el doble de lluminositat de l’anterior). Aquest tipus de fotografia resulta francament interessant ja que realment usem el flash com a complement d’il·luminació de la que ja té l’escena. L’efecte serà, tenint en compte les distàncies, una il·luminació extra del primer pla, deixant l’ambient pràcticament igual.

A l’exemple de la dalt a la dreta teniu un cas típic de flash de complement. El resultat visual és de convivència de la lluminositat ambient amb la reflectida del flash del primer pla. En cada cas haurem de treballar la relació que hi ha entre les dues zones de lluminositat, la d’ambient i la del flash i el nombre de variacions és tan extensa com situacions ens podem trobar.. Aquest cas, a diferència del que hem vist a dalt, té la llibertat, al treballar amb mode d’exposició manual, de poder treballar amb la profunditat de camp… Ara ho veiem..

Els modes de medició de la càmera

El diferents modes d’exposició manuals que disposen les càmeres reflex tenen comportaments diferents amb el ‘flash de complement’. Anem una per una:

taller7110Tv o S: mode de prioritat a la velocitat. Si escollim aquest mode serem nosaltres els que podrem escollir la velocitat d’exposició. Si tenim el ‘flash’ aixecat veurem que el rang de velocitats a escollir estaran entre uns segons (30 en el cas de Canon) i la màxima velocitat de sincronització (1/200 s en la majoria de casos).

L’apertura la fixarà la càmera seguint el procés habitual per donar una correcta exposició segons la lluminositat captada pel fotòmetre.

taller7111Av o A: mode de prioritat a l’apertura. En aquest mode podrem escollir nosaltres el valor ‘f’ de l’apertura. En aquest cas podrem escollir el valor que vulguem. La velocitat en aquest cas serà fixada per la càmera dintre del mateix rang del cas anterior.

M: mode manual. Una barreja dels anteriors. En aquest cas podrem escollir apertura i velocitat manualment, aquest darrer valor dintre del rang que hem comentat en els casos anteriors.

Les situacions

taller7119Aquesta segona modalitat en l’ús del flash està reservat, mireu l’esquema principal de dalt, a les compactes si seleccionem la icona de ‘flash de sincronització lenta’ i a les reflex quan fem sortir el flash tenint seleccionats els modes d’exposició ‘Av’, ‘Tv’ o ‘M’ (en algunes càmeres, Nikon per exemple, el mode ‘Av’ el representa per ‘A’ i el ‘Tv’ per ‘S’).

Com en al cas anterior tenim dos tipus de situacions, la de baixa lluminositat i la d’alta lluminositat. Aquesta darrera, que normalment se’n diu ‘flash de complement’, no aporta molt més interès que en el cas del mode d’exposició automàtic, tret que en aquest cas tenim la llibertat d’escollir la velocitat o l’apertura, o tots dos, per controlar millor la profunditat de camp però l’efecte visual serà el d’una fotografia ‘convencional’ (tirada sense flash) amb el primer pla extra-il·luminat per la llum del flash. Aquesta situació resulta perfecte per tractar els contrallums, per exemple, sense haver de sacrificar el fons amb una sobre-exposició que em permetés exposar correctament el primer pla.

taller72flash2El ‘flash de complement’ o de ‘sincronització lenta’ és una de les funcions més interessants de les compactes que molta gent no ha utilitzat mai. Les ‘icones’ poden ser diferents depenent de la càmera i representen la fotografia amb flash sense canviar els paràmetres de velocitat, i per tant d’apertura, que provocava la icona de ‘flash’.

A les reflex el ‘flash de complement’ o de ‘sincronització lenta’ és tan fàcil com fer sortir el flash en modes d’exposició ‘Tv’, ‘Av’ o ‘M’.

És curiós però, tal com dèiem al passat taller, com no fem ús normalment del flash en situacions d’alta lluminositat.. I és una llàstima, ja no només per salvar els contrallums mantenint la correcta exposició del fons sinó en general per provocar una extra-il·luminació del primer pla. Feu la prova !

Us deixo amb un dels molts grups de ‘flash de complement‘ de flickr perquè en veieu alguns exemples: http://www.flickr.com/groups/814783@N24/pool/ , no oblideu entrar a la foto que us interessi i mirar els seus paràmetres EXIF.

Anem directament al gra .. les situacions de baixa lluminositat.

En situacions de baixa lluminositat està clar que, sense l’ús del flash, ens trobem davant de fotografies lentes on tot i obrir al màxim el diafragma, amb un número ‘f’ el més petit possible, la velocitat d’exposició necessària és massa lenta fins i tot per fer la fotografia sense trípode. Si afegim a aquestes situacions el flash ens trobem davant del ja comentat cas de ‘flash de sincronització lenta‘.

taller7112Aquest cas és senzill d’entendre i el gràfic de l’esquerra ens pot ajudar a veure el procés. El temps d’exposició necessari per captar la lluminositat global de l’escena és molt més gran que la durada del flash, que s’activa a l’inici o al final de l’exposició, congelant l’escena que tindrà més temps per ser exposada per captar la correcta lluminositat.

Els efectes?

taller71131. La situació més comú és d’una fotografia lenta on en un moment determinat s’ha activat el flash. Sense moviment de l’escena el resultat seria el mateix de no haver activat el flash amb un primer pla il·luminat per la llum del flash. Resulta perfecte en situacions de baixa lluminositat on tenim un subjecte al primer pla que volem captar. Els resultats cromàticament parlant no solen ser satisfactoris del tot ja que la temperatura dels colors ambientals son més càlids que els que captats per la llum del flash. Aquí recomano jugar amb la intensitat del flash fins trobar la correcta relació primer pla-fons. Recordeu com es fa? Al taller 66 explicavem en un requadre taronja com es controlava la intensitat del flash.

A l’exemple de la dreta podem veure un cas típic on la llum del flash ens ha permès incrementar la lluminositat del primer pla, que conviu amb la lluminositat del fons. La foto s’ha fet convencionalment, amb prioritat d’apertura o velocitat per captar tota l’escena. Just abans de disparar hem activat el flash. La resta ho ha fet la càmera. El resultat no m’acava de fer el pes, primer per la diferència tan gran de lluminositat entre primer pla i fons i després per la diferència en la temperatura delcolor de les dues zones. La millor fotografia amb flash és aquella on no es nota que ha estat tirada amb flash !

En aquests casos és interessant revisar la fotografia una vegada feta al visor de la càmera i si el primer pla surt massa il·luminat simplement, com veiem al taller passat, utilitzau el comandament de compensació de la llum del flash per baixar la intensitat.

taller7114b2. La segona situació és més interessant. Es tracta de situacions en moviment on el ‘flash de sincronització lenta’ congela l’escena en un moment donat però l’exposició de llarga durada capta el moviment que s’ha produït mentre l’obturador ha estat obert proporcionant-nos fotografies creatives, a l’estil de la regla dels 5 segons, on conviuen objectes i subjectes al primer pla amb un fons que ha estat exposat més temps i per tant ha captat ‘el moviment’ dels objectes.

La fotografia escollida de flickr és un bon exemple de ‘flash de sincronització lenta’. La fotografia ha estat feta a 1/3 de segon i apertura f/4,5 aISO 200, que equival a 2/3 de segon a ISO 100. Aquestes dades asseguren l’exposició ambient però la fotografia és tan lenta que capta el moviment de les llums de en moviment. El flash se’n encarrega d’il·luminar el primer pla.

Us deixo amb un dels molts grups de ‘flash de sincronització lenta‘ de flickr perquè en veieu alguns exemples: http://www.flickr.com/groups/slowsynch/pool/ , no oblideu entrar a la foto que us interessi i mirar els seus paràmetres EXIF.

taller71idea1 Les fotos amb flash es poden fer de dues maneres:


1. Amb la icona de flash a les compactes o fent sortir el flash a les reflex a les modalitats ‘Auto’ o ‘P’.

2. Amb la icona de ‘flash de complement o sincronització lenta’ a les compactes o fent sortir el flash a les reflex a les modalitats de ‘Tv’, ‘Av’ o ‘M’.
Flash Photography Made SimpleLa diferència? Molt senzill. A la primera modalitat la velocitat la fixa automàticament la càmera.
Aquest pot ser massa ràpida que, tot i obrir al màxim el diafragma, l’exposició és més baixa que el que marca el fotòmetre. Conclusió: ambients foscos amb primers plans il·luminats pel flash. A la segona modalitat el fotògraf té llibertat en escollir velocitat (amb les restriccions que hem dit) o l’apertura, o tots dos podent captar la llum ambient i obtenint el primer pla il·luminat per la llum del flash.

(clicant la fotografia ens porta a la font)

Les compensacions de l’exposició i del flash

De la mateixa manera que ho fèiem al passat capítol, una manera molt interessant de variar la relació de lluminositat reflectida del flash i lluminositat ambient és l’ús dels indicadors de compensació. Si no estem satisfets amb la fotografia obtinguda sempre podem fer ús d’aquests dos indicadors.

Als modes ‘manuals’ d’exposició sempre podem fer ús de la compensació d’exposició global i de  la compensació d’exposició del flash, aquesta darrera és l´única forma de variar la intensitat de la llum del flash.

Repetim el que deiem al passat taller:

taller71a11. Mode Tv o S: prioritat a la velocitat

En aquest mode ja hem vist que podem escollir la velocitat d’exposició (dintre de les limitacions que ens marca la màxima velocitat de sincronització). Movent l’indicador de sub o sobre-exposició el que estarem fent en realitat és canviar el valor de l’apertura, el número ‘f’, provocant una sub o sobre-exposició global de la fotografia.

2. Mode Av o A: prioritat de l’apertura

taller71a3En aquest mode el que fixem és l’apertura i és la càmera la que ens proposa la velocitat. De la mateixa manera que en el cas anterior, movent l’indicador de sub o sobre-exposició el que estariem fent en aquest cas és variar la velocitat d’exposició, sub o sobre-exposant globalment la fotografia.

3. Mode M: Manual

No té en aquest cas sentit sub o sobre-exposar fent servir l’indicador de compensació, com que som nosaltres els qui escollim tant velocitat com apertura la sub o sobre-exposició s’aconsegueix amb les parelles de valors escollits.

4. La compensació del flash

taller71a2Complementant la compensació de l’exposició dels casos anteriors podem augmentar o disminuir la intensitat de la llum del flash. Simplement movem l’indicador de compensació de la llum del flash.

És aquesta combinació entre els dos indicadors de compensació el que ens pot fer canviar, no només l’exposició de les zones ‘ambient’ i ‘flash’, sinó la relació que hi ha entre elles. (veure els exemples del taller 71)

La compensació de l’exposició vs la compensació del flash:


taller71idea1Com a regla general que ens permetrà jugar amb les lluminositats del ‘fons’ i del ‘primer pla’ podem afirmar:

La compensació de l’exposició ens modificarà la il·luminació global de la fotografia però els efectes els apreciarem sobretot al fons.

La compensació del flash ens modificarà la il·luminació del primer pla.

El flash i les cortines

Segur que alguna vegada heu sentit parlar de ‘flash de sincronització amb la primera cortina’ o amb la ‘cortina anterior’ o ‘posterior‘. No? Tranquils, és molt senzill.

Recordem el mecanisme que tenen les nostres càmeres per deixar passar llum al sensor:

taller7115

Les dues ‘cortines’, amb el seu moviment, queden obertes, no a la vegada, per deixar passar la llum al sensor, és aquest moment quan el flash s’activa. Abans però, ja ho hem comentat, hi ha un pre-flash per poder calcular el temps de durada del ‘flash normal’ i obtenir una correcta exposició de l’objecte il·luminat.

El concepte de ‘sincronització del flash’ ja l’hem treballat i no és més que la velocitat més ràpida a la que la càmera pot disparar per tenir, per petit que sigui l’interval, tot el sensor al descobert. A velocitats més ràpides, mentre la primera cortina encara s’obre la segona ja es comença a tancar pel que no podríem tenir mai el sensor complert al descobert.

Les càmeres disparen el flash amb ‘la primera cortina’, o la ‘cortina anterior’. Això significa que el flash es dispara just en el moment que la primera cortina s’ha obert del tot. El mode de ‘sincronització amb la primera cortina’ dispara el flash just en aquest precís instant amb independència de quan triga la segona en tancar-se.

Podem però ordenar a la càmera que dispari el flash no quan la primera estigui totalment oberta sinó just instants abans de que la segona es comenci a tancar. És el flash de ‘sincronització amb la segona cortina’ o el ‘flash de sincronització amb la cortina posterior.

taller7116

A l’esquema podeu veure els dos casos. A (1) s’obre la primera cortina. (2) la primera cortina queda totalment oberta i es dispara el flash en el cas de ‘sincronització amb la primera cortina. (3) la segona cortina es comença a tancar, instants abans s’ha disparat el flash en el cas de ‘sincronització amb la segona cortina’. (4) la segona cortina es tanca totalment.

Els resultats? Ja els podeu intuir. En el cas de ‘sincronització amb la primera cortina’ (cas normal) el flash congela la imatge a l’inici de l’exposició mentre aquesta continua. En el de ‘sincronització amb la segona cortina’ la ‘congelació’ es produeix al final de l’exposició.

Mireu els exemples, per orde primer la ‘sincronització amb la primera cortina’ i després amb la ‘segona cortina’:

taller7117

A les nostres càmeres podem trobar l’opció e canviar de ‘sincronització amb la primera cortina’ (per defecte) a la de ‘segona cortina’ via opcions de menú.


Estem ja al final. Us encoratjo a que pugeu les vostres creacions amb flash al nostre taller de fotografia de flickr.

Avui tinc una sorpresa… es tracta d’un tema força demanat als comentaris i mails, la possibilitat de baixar el taller en pdf. Si no ho he fet fins ara ha estat per dues raons, la primera és que no trobava cap eina que em mantingués l’estil de la pàgina al passar-la a pdf, la segona, i més important, és que si us baixeu el taller en pdf deixareu d’entrar a la pàgina i per tant perdreu els links interactius que molt sovint proposo. Bé, com que el taller ja està a la recta final he pensat que era el moment de cedir… però de moment posarem una condició:

taller72anuncipdf

He modificat el taller 71 i el 66 perquè pugueu completar la sèrie complerta de ‘El món del flash’

Bé amics, ja teniu material per practicar… Bona setmana i fins el proper dilluns.

flickr

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor. Si las utilizáis citad la fuente.

toiesmesarticles

peu2