Taller de fotografia (74)

taller741Com anem amics ? Avui parlarem d’un nou tema… Espera, espera… què ens penses deixar a mitges amb el tema de l’HDR? No home, però he pensat que us havia de deixar una mica més de temps per pair tot el que vam dir la setmana passada i us familiaritzéssiu una mica més amb el PhotomatixJo no vaig entendre res…

Bé, ja hi tornarem en un parell de setmanes. Avui aixecarem una mica l’accelerador i us parlaré d’un tema que m’ha estat rondant ja fa dies a propòsit d’alguna xerrada sobre objectius… Avui deixarem de banda els conceptes tècnics dels objectius per estudiar alguns efectes que provoquen les lents…

Taller de fotografia (74): La qualitat de les lents

Ja al taller 54 dedicàvem un monogràfic als objectius i allí enteníem alguna de les especificacions necessàries per poder valorar la qualitat de les lents. Ara, com a molt, sabem d’alguns paràmetres que fan que unes lents siguin millors que d’altres, però sabem valorar la qualitat de la lent? Dit d’una altra manera, com podem apreciar la qualitat de les lents, i el que és més important, com podem compensar alguns dels seus defectes a l’etapa de revelat digital? Aquest és justament el tema d’avui.. Sí, pinta bé.. de treballar poc…

taller742

Les lents de l’objectiu formen un complexe i sofisticat sistema que és responsable que convergir els raigs provinents de l’escena en el pla focal o pla dels sensor a les nostres càmeres digitals. La seva construcció i mecanismes, tant d’apertura de l’obturador (a l’interior de l’objectiu) com els que permeten diferents distàncies focals als objectius multi-focal, influeixen de forma capital en el resultat final: la formació del punt de llum al sensor com ‘còpia’ d’un punt de llum de l’escena.

Podem anar a les pàgines especialitzades de valoració d’objectius com Lens-Reviews o DigitalCameraLens, però al final haurem de ser capaços de veure com alguns ‘defectes’ coneguts de les lents es manifesten a les nostres fotografies i com els podem evitar, encara que siguin en la darrera etapa del procés fotogràfic: el revelat digital.

taller744Les lents no son perfectes i no sempre permeten arribar al sensor una ‘copia’ exacta de la realitat. La qualitat de les lents malauradament no es pot determinar amb un simple número, com una nota sobre 10, sinó que la qualitat depèn d’una serie de factors que haurem d’estudiar a la fotografia final per extreure’n la qualitat de la lent.

Arribat a aquest punt fora interessant repassar el procés de transformació del senyal de llum que entra per l’objectiu fins convertir-se en un fitxer digital que és que veiem al nostre ordinador.

Dintre de la càmera el feix de llum pateix una serie de transformacions, les analògiques i les digitals. Les primeres convertiran la llum incident en valors de corrent elèctric que haurà de captar el sensor (és la imatge ‘elèctrica’ de l’escena). Aquí hi trobem les lents (1), els filtres RGB (2), el sensor (3) i una serie de components analògics (4). A la segona part aquests valors es transformaran i convertiran finalment en un ‘fitxer’ que s’emmagatzemarà a la tarja de memòria (7) i que finalment podrem extreure i passar a l’ordinador. Aquí hi trobem sofisticats components de conversió analògica-digital (5) i els principals components de tractament de la imatge digital (6). Una imatge mal refractada al passar pel sistema de lents ja no serà recuperable a la resta de components. Per això les lents son , juntament amb l’electrònica de la càmera, un dels elements més importants en determinar la qualitat de la fotografia resultant.

taller743Crec haver-ho repetit més d’una vegada però és curiós com la gent es compra sensacionals reflex sense fixar-se amb la qualitat de l’objectiu que ve al pack. No amics, l’efecte d’un bon objectiu sobre la fotografia és infinitament més gran que el d’un gran ‘cos’. Avui en dia seria francament difícil comparar les fotografies fetes amb dos ‘cossos’ d’una reflex normaleta i d’una de professional amb el mateix objectiu muntat.

He volgut posar-vos al quadre de l’esquerra alguns dels factor més rellevants que marcaran la qualitat d’una lent: Nitidesa, distorsió geomètrica, el ‘vinyetatge o vignetting’, el contrast i l’aberració cromàtica (o altres aberracions).

Aquests serà el tema d’avui i intentarem ‘veure’ i corregir aquests efectes a les nostres fotografies.

La Nitidesa

Curiós.. per molta gent la ‘nitidesa’ és la propietat que més es valora a l’hora de comparar la qualitat d’un objectiu. Bé sí, però la nitidesa depèn de molts altres factors i seria injust valorar la qualitat d’un objectiu simplement estudiant aïlladament la nitidesa de la fotografia resultant. La nitidesa, us recomano feu un repàs del taller 42, és una propietat física però també una percepció.

Avui donarem per controlat l’efecte que les diferents apertures tenen sobre l’enfoc de l’escena i el que intentarem treballar serà la ‘homogeneïtat’ de la nitidesa al llarg de tota la fotografia i l’efecte que distància focal o apertura tenen sobre aquest valor global de nitidesa a la fotografia.

Suposem que enfoquem correctament i que sabem valorar la diferencia d’enfoc entre objectes a diferents distàncies degut a l’efecte de la ‘profunditat de camp’. Anem a comparar objectes a la mateixa distància… Sortiran igual d’enfocats, no? Doncs no i aquest és el primer punt important a l’hora de valorar la qualitat de l’objectiu, la diferencia de ‘nitidesa’ entre els objectes situats a la zona central i als extrems.

taller745He hagut de remenar i buscar alguna fotografia de fa temps feta amb un objectiu de baixa qualitat. Efectivament els resultats han estat evidents. La diferencia de ‘nitidesa’ entre objectes situats a diferents distàncies del centre de la fotografia han estat ben clars.

A la fotografia de l’esquerra us he ampliat el detall de les finestres, aparentment iguals, situades en posicions diferents en respecte al centre de la fotografia. La conclusió ha estat clara, als extrems hi ha una pèrdua clara de nitidesa amb respecte a la dels objectes situats al voltant del centre de la fotografia. Us recomano busqueu alguna de les vostres fotografies amb objectes més o menys al centre i als extrems. Amplieu la fotografia a aquestes zones i compareu els resultats.

Aquest efecte és realment molt important i és clar que quant més bo sigui l’objectiu menys s’apreciarà aquesta variació de la nitidesa. Però hi ha altres factors que hi poden influir?

Sí, i la millor manera és entrar al laboratori de proves de dpreview.com. Un lloc fantàstic que ens permet entendre ràpidament els efectes que distancia focal o apertura tenen a la nitidesa global de la fotografia.

taller746Entrant en aquest lloc hi podem trobar un ‘simulador‘ que calcula la nitidesa a partir de la simulació dels valors de distancia focal i valor ‘f’ d’apertura.

tf1Primera simulació: El primer que he fet ha estat mantenir constant els valors de ‘distància focal’ i ‘apertura’ i veure els efectes sobre la nitidesa en punts del centre i extrems de la fotografia. Els resultats, aquests petits taulers d’escacs que veieu al gràfic de l’esquerra, son definitius. el de dalt correspon a un punt del centre mentre que el de sota correspon a un de l’extrem. La corba podeu veure que es decreixent representant la pèrdua de nitidesa a mesura que ens allunem del centre.

tf3Segona simulació: Aquesta segona no ha estat una sorpresa, ja ho havíem comentat en el taller 42 (gràfic) però m’ha fet gràcia veure els resultats ‘científicament’ provats:

taller747

Es tracta de la dependència de la nitidesa amb l’apertura amb la que fem la fotografia. És tan senzill i gairebé sobren les paraules… Explica-ho home! Bé, tranquil.. els gràfics de dalt els he obtingut movent les rodetes del simulador, he mantingut fixe un valor de distancia focal de 50mm i he simulat tres fotografies amb valors d’apertura de f2,0 , f5,6 i f16. Els resultats indiquen varies coses:

1. A diafragmes molt oberts, p.e. f2,0, la màxima nitidesa es produeix al centre de la fotografia patint una pèrdua considerable de nitidesa a mesura que ens movem cap els extrems. No és la millor apertura per fer fotografies d’escenes de paisatge, per exemple.

2. A diafragmes més tancats les corbes son més planes, indicant que la variació entre centre i extrems ja no és tan pronunciada.

3. És amb diafragmes mitjos, com el f5,6, amb els que obtenim la màxima nitidesa global de la fotografia. Aquesta és l’apertura òptima per fer fotografies de paisatges on el que perseguim és màxima nitidesa al llarg de tota la fotografia.

Interessant… A més ja sabeu que a diafragmes molt tancats (número ‘f’ molt alt) hi intervé un altre factor, la difracció (recordeu el taller 42)

taller748tf3Tercera simulació: Aquesta encara ha estat més senzilla i només us he posat un parell d’exemples perquè en traieu conclusions ràpides… Sí efectivament, a igualtat d’apertura la nitidesa i la distància focal estan relacionades bàsicament a les zones centrals. A l’augmentar la distància focal hi ha una pèrdua considerable de nitidesa a bona part de la fotografia. És per això que la màxima nitidesa per fer fotografies de paisatges l’obtenim amb grans angulars, no sent recomanable l’us de zooms per fotografies de paisatges, a no ser que es vulgui captar un detall concret.

A la pàgina http://www.pixel-peeper.com/articles/lens-quality.php teniu alguns exemples reals on es compara la nitidesa de diverses zones de la fotografia a partir de la variació de l’apertura o de la distància focal. Molt il·lustratiu.

Ara veurem la resta…

La distorsió

Passarem una mica de puntetes.. ja ho hem parlat extensament al taller 55, simplement avui he volgut experimentar-ho amb el ‘simulador de ‘dpreview’ i els resultats han estat:

taller749

Efectivament, l’efecte ‘barril‘ i ‘corsé‘, apreciable a distàncies focals baixes i altes. Els bons objectius pràcticament provoquen distorsions inapreciables tant a grans angulars com a zooms. I el vostre objectiu?

El ‘Vignetting’

El vinyetatge també ha estat tema del taller 56 i també avui he volgut experimentar amb el simulador de dpreview, els resultats:

taller7410

Els resultats han estat interessants.. però abans cal dir que no hem de confondre el ‘vignetting’ òptic amb el físic. Sí, el físic està provocat pel propi cos de l’objectiu i és apreciable principalment a distàncies focals baixes. En aquestes situacions el sistema de lents està més aprop del sensor i part del ‘tub’ de l’objectiu pot impedir l’entrada de llum, bàsicament apreciable als extrems de la fotografia.

El vignetting òptic tracta d’una pèrdua de lluminositat per la refracció de la llum al passar pel sistema de lents. És el que en anglès se’n diu ‘fall-off’ o caiguda de lluminositat. Els bons objectius tenen ‘fall-off’ inapreciables, de menys del 25% de caiguda de lluminositat entre centre i extrems.

Les fotografies de dalt demostren l’efecte del ‘fall-off’ depenent de la distància focal i de l’apertura.

A l’augmentar la distància focal (cap els zooms) el vinyetatge es fa més evident, en canvi aquest efecte es redueix a mesura que augmentem el valor d’apertura, és  adir tanquem el diafragma.

.

El contrast i les aberracions cromàtiques

taller7412La qualitat dels objectius també es mesura pel contrast que pot donar d’una escena i per l’aparició de les aberracions cromàtiques. D’aquestes darreres ja en vam parlar al taller 42 i potser ara és el moment de repassar-lo. Si tenim temps farem un monogràfic d’aquest tema i així poder parlar també del efecte ‘flare‘ o els ‘cercles’ de llum, llum no desitjada que redueix el contrast global de la fotografia i que crea figures circulars o poligonals de llum. Creativament interessant però cal controlar-ne els efectes sobre la lluminositat global de la fotografia.

A les fotografies de la dreta podem veure els efectes de l’aberració cromàtica i del ‘flare’ o cercles de llum. Els bons objectius minimitzaran aquests efectes.

Si voleu aprofundir una mica més us recomano un parell d’articles:

http://www.schneiderkreuznach.com/knowhow/opt_quali_e.htm

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-lenses.htm

taller71idea1 Mesurar la qualitat d’un objectiu no és senzill. El millor seria poder-los provar tots i per la mateixa fotografia per poder comparar… però això normalment no és possible.

El taller d’avui us ha d’ajudar a valorar millor la qualitat del vostre objectiu a partir de l’observació de la nitidesa, la distorsió, el vinyetatge, el contrast i les aberracions… però el millor encara no ha arribat..

.
.

No tot està perdut..

taller74a2Sí amics, el que sentiu.. no tot està perdut. Els paràmetres que hem treballat avui i que s’accentuen amb objectius de baixa qualitat poden ser manipulats a l’etapa de procés digital.

taller74a1És de nou el Photoshop CS3, el que ens proporciona un menú fet a propòsit pel taller d’avui.

En aquest menú, que podem trobar a Filtro> Distorsionar >Corrección de la lente, podem manipular tots els paràmetres que hem treballat avui..

Una vegada dintre d’aquesta funcionalitat del Photoshop veurem una serie d’indicadors que ens han d’ajudar a corregir la distorsió geomètrica, el vinyetatge o l’aberració cromàtica. Els resultats solen ser francament bons.

taller74a3

A continuació podeu veure un exemple de correcció de geometria i vinyetatge:

taller74a3-1

Bé amics, espero que el taller d’avui us hagi estat d’utilitat… ens veiem la setmana vinent?

Bona setmana i fins el proper dilluns !

taller72anuncipdf

tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor. Si las utilizáis citad la fuente.

toiesmesarticles

peu2

Anuncis