Taller de fotografia (75)

taller751Bon dia amics ! Avui per molts de nosaltres és festa i un dia perfecte per fer alguna sortida.. Sí, a fer fotografies..

Sí, com ho saps? Doncs efectivament aquests mesos de Juny i Juliol son perfectes per llevar-se d’hora i sortir a practicar. Son moltes les situacions que ens podem trobar i moltes les tècniques que hem anat aprenent.. Avui, continuarem amb la segona part d’una situació que per molts de nosaltres encara és un problema..

Taller de fotografia (75): El contrallum i la retro-il·luminació (2)

Al taller 49 vam estar parlant de les situacions de contrallum i retro-il.luminació, ja fos natural o artificial. Allí tractàvem el ‘contrallum’ con una de les situacions problemàtiques de les que ens en havíem de sortir. Avui el ‘contrallum’ o la ‘retro-il·luminació’ deixarà de ser un problema a resoldre per passar a ser una de les tècniques més creatives que tenim al nostre abast.

taller71idea1 Entenent i coneixent les tècniques que ens permeten un control absolut de les situacions de contrallum serà un bon punt de partida per ‘fabricar’ situacions creatives, donant noves dimensions a les nostres fotografies.

Cal però entendre no només què és el contrallum sinó què volem obtenir…

.

taller752Sabem que les situacions de contrallum son aquelles on el focus principal de llum incideix directament a la càmera provocant que els objectes situats entre quest focus i nosaltres estiguin retro-il·luminats. L’efecte és òbviament una gran diferencia de lluminositat entre la part del subjecte que veiem i el fons.

Podem resoldre aquesta situació? I tant, és ben senzill… Però aquest no és el problema sinó que primer hem de ‘visionar’ el resultat que volem obtenir. La pregunta que ens hem de fer és: Volem realment resoldre el problema o al contrari accentuar-lo?

Doncs aquest és el punt més important de les tècniques del contrallum i que intento explicar-vos al quadre de dalt a la dreta. Partint de la situació de l’esquerra podem resoldre el contrallum extra-il·luminant el subjecte o enfosquir-lo encara més, provocant les ‘siluetes‘, una de les tècniques més creatives a la fotografia.

El problema de la lluminositat

El contrallum és un problema de lluminositat. El problema sorgeix de l’ample rang dinàmic de l’escena que tenim al davant, bàsicament per les diferencies de lluminositat incident, del focus de llum, i de la reflectida pel subjecte del primer pla. Com a tal problema de lluminositat les solucions les podem trobar tant en temps d’exposició com en temps de revelat digital.

Els contrallums son un dels problemes més complexes de resoldre pels fotògrafs. Els dos problemes bàsics son l’exposició i els ‘cercles de llum‘ (en parlàvem al passat taller)

El contrallum en temps d’exposició

taller753Tot i portar més de 75 capítols de taller,  el control de la lluminositat en temps d’exposició s’explica en una sola frase. No hi ha trucs amagats ni sofisticades tècniques. L’exposició es produeix per la simple combinació de quantitat de llum que entra pel nostre objectiu en un temps determinat. Augmentar o disminuir l’exposició és simplement una combinació d’aquests paràmetres que es poden simplificar amb el comandament de la ‘compensació de l’exposició‘, la sub o la sobre-exposició. Per tant, davant d’una situació de contrallum i en temps d’exposició no podeu fer gaire més que el millor dels fotògrafs, o augmenteu o disminuïu l’exposició, i per tant la lluminositat, global de l’escena. No hi ha manera, de moment, de canviar la ‘relació de lluminositats’ entre fons i subjecte.

Ja sigui mesurant la llum per un o altre mètode, al final tindrem una exposició, encertada o no, que podrem variar globalment controlant l’exposició… dispareu i mireu la fotografia. Ara, a la següent, o sub o sobre-exposeu. És tot el que podeu fer. Caram, què malament ens ho poses… No, justament vull simplificar el procés perquè no tingueu por ni us poseu a tremolar davant d’un contrallum. Les opcions que teniu son ben senzilles.

Però què volem fer?

Volem resoldre el ‘problema d’il·luminació’ del contrallum o al contrari volem accentuar la situació i ‘crear’ una silueta? Hem d’escollir..

taller754Imaginem-nos que volem resoldre el primer cas, és a dir, volem resoldre el problema de la il·luminació i tenir exposats correctament fons i primer pla.

Aquesta situació és una de les més complexes amb les que ens enfrontarem com a fotògrafs…

No us vull desanimar però en temps d’exposició no tenim més opcions que sobre-exposar. Sobre-exposar a l’exposició que ens dona el fotòmetre en una medició matricial o ponderada o, i això ja ho veiem al taller 46, mesurar amb el mètode puntual enfocant justament al primer pla. Els resultats sempre son els mateixos, possible correcta exposició del primer pla amb el fons (on està situada la font de llum) completament sobre-exposat.

Aquest és el consell més estès: Davant d’escenes de contrallum cal sobre-exposar per captar la lluminositat de l’objecte del primer pla. No m’agrada.. No, a mi tampoc però a vegades no tindrem més remei que sacrificar el fons per obtenir una correcta exposició del primer pla.

taller755La segona opció és força més interessant i és, en temps d’exposició, l’única sortida que tenim: l’ús del flash.

Ja hem treballat al tercer capítol del flash la tècnica del ‘flash de complement‘ i de ‘sincronització lenta’. En aquest cas el que més s’aplica és el primer i senzillament dispararem el flash per il·luminar el primer pla intentant mantenir la lluminositat ambient. És molt interessant en aquesta tècnica jugar amb la compensació de l’exposició i la del flash, obtenint diferents relacions de lluminositat fons-primer pla.

La compensació de l’exposició i la del flash

1. La compensació de l’exposició ens permetrà jugar amb la lluminositat global de la fotografia però compte ja que ara sabem que la lluminositat del flash depèn de l’apertura i no de la velocitat. Això és molt important ja que:

taller71a1a) Si disparem amb prioritat d’apertura la compensació de l’exposició farà variar únicament la velocitat pel que estarem modificant la lluminositat ambient però no la del flash. Aquesta serà una bona forma de potenciar més o menys la llums ambient mantenint la il·luminació del primer pla.

b) taller71a1Si disparem amb prioritat de velocitat aleshores l’indicador de compensació ens variarà l’apertura tenint un efecte tant a la lluminositat ambient com a la reflectida per la llum del flash. En aquest cas si sub exposem veurem com disminueix la lluminositat de totes les zones de la fotografia.

taller71a22. La compensació del flash té a veure amb la intensitat de la llum del flash, bé ara sabem que realment el que controla és la durada del flash. tant se val, movent aquest indicador veurem un efecte immediat sobre la lluminositat reflectida pels objectes incidents per la llum del flash.

Jugant amb aquests dos paràmetres podeu controlar perfectament la lluminositat ambient i la del flash. En el cas de les floretes de l’exemple anterior podeu veure les diferències (no us les diré perquè les descobriu) de lluminositat variant els indicadors de compensació de l’exposició i del flash.

taller756

Aquest és un dels punts més complexes de la fotografia amb flash. Si ho arribem a controlar haurem fet un pas de gegant en el control de la lluminositat de l’escena.

Tampoc m’acaba d’agradar..

Sí, m’ho temia. Aleshores no tenim més remei que tractar la fotografia a l’etapa de revelat digital.

taller757El tractament del contrallum en etapa de revelat és un simple, o no tan simple, exercici de re-distribució de lluminositats. Es tracta normalment d’una fotografia d’alt rang dinàmic o no podem exposar més les llums i en canvi les ombres ens surten fosques.

Les solucions passen per les tècniques de ‘Ombres‘ de Photoshop, iPhoto, Aperture o Lightroom o pel tractament HDR. En cada cas haurem d’experimentar quina és la millor opció. Si es tracta de ‘pujar’ una mica la lluminositat del primer pla amb la funció ‘Ombres’ n’hi haurà prou, si en canvi volem fer un tractament més acurat de tota una extensa zona d’ombres del primer pla potser el tractament amb eines com Photomatix seria l’aconsellat.

A l’exemple de l’esquerra torneu a veure les floretes, ara tractades amb la funció ‘Ombres’ de Phtotoshop, si bé el tractament amb Photomatix m’ha donat resultats semblants. En contrallum és massa accentuat com per ‘aixecar’ les ombres de les floretes del primer pla.

A l’exemple de sota una magnífica obra del nostre amic Francis, un contrallum extraordinari que havia deixat totalment a les fosques tot el porxo del primer pla. En aquest cas tant les funcions ‘ombres’ com les d’HDR de Photomatix han donat bons resultats. Concretament aplicant a Photomàtix la tècnica de creació d’un HDR a partir d’una única fotografia ens dona possibilitats infinites per equilibrar la lluminositat del fons i del primer pla. En aquest cas us he posat un senzill exemple de com de fàcil ha estat ‘aixecar’ les ombres.

taller7515 Consell pel Francis

El nostre amic, seguidor del bloc i del taller a flickr, sabia al fer la fotografia que es tractava d’un contrallum que res podia fer en temps d’exposició. L’únic que li quedava era disparar una fotografia ‘verge’ que li permetés després tractar-la a l’etapa de revelat digital però…

1. Ha disparat per captar la lluminositat del fons del sol. Bé, però hagués pogut aplicar la ‘tècnica de l’histograma a la dreta‘ i sobre-exposar una mica tot i que el resultat hagués estat d’un fons més clar, amb menys força.

2. No passa res. El propòsit d’aquesta tècnica és enganxar l’histograma al màxim a la dreta per captar el màxim d’informació (recordem el taller  43). La sub-exposició posterior  (o el tractament amb els ‘nivells’ o ‘corbes’) al revelat hauria deixat les ombres amb més informació tonal i per tant amb menys soroll.

3. La solució però que hagués donat millors resultats era sens dubte un ‘bracketing’, és a dir una triple exposició, separades un parell de passos cada una i disparar en RAW. El material per entrar a Photomatix hagués estat l’idoni i el resultat hagués estat una fotografia més rica en distribució tonal amb relatiu poc soroll.

.

I les siluetes?

Sí, ara hi anem. Primer havíem d’entendre el primer tipus de contrallums i les diferents opcions per resoldre la situació. A vegades la llum incident conté una informació cromàtica tan rica que deliberadament volem que predomini sobre el primer pla del qual no ens interessa la seva il·luminació sinó el contorn que forma amb el fons. Son les siluetes.

Les siluetes son fàcilment obtenibles sub-exposant a la lectura que el fotòmetre ens proporciona de l’escena global. Es poden obtenir fàcilment en temps d’exposició però encara es poden perfeccionar més en temps de revelat digital amb una simple manipulació de l’exposició via nivells o corbes. Els dos exemples que us proposo formen part de les col·leccions que els nostres amics Francis i Raul tenen a Flickr. Uns treballs magnífics:

taller758

Ara bé, si no esteu acostumats a fer aquest tipus de fotografies podeu sortir ben desenganyats al passar la fotografia a l’ordinador. Les siluetes son fàcils d’obtenir però no el color. Si voleu més ‘dramatisme’ a la fotografia caldrà ‘saturar‘ els colors i modificar la temperatura del color, cap a més càlida, per obtenir resultats com els que heu vist a dalt.

El contrallum indirecte

taller759No sempre el contrallum tracta de focus de llum que incideix directament al nostre camp de visió, de fet es considera contrallum aquelles situacions on el focus de llum principal i el nostre subjecte formen un angle menor de 90º.

Aquests tipus de fotografies son molt interessants, formant un ‘halo’ al voltant de la figura, una retro-il·luminació perceptible als contorns del subjecte i que li donen força a la composició. taller7511Les tècniques no varien i com en els primers casos del taller d’avui l’objectiu és il·luminar correctament el subjecte al pla principal.

Aquestes eines de creativitat s’utilitzen per captar la translucidesa dels objectes donant resultats veritablement espectaculars.

Us deixo un parell de bones fotografies extretes de Digital Photography School:

taller7510

Flickr_ Contraluz-Backlight-Controluce-Contre-jour-ContrallumUna de les formes més interessants d’aprendre és a partir de l’observació de fotografies d’altres. Un dels grups de flickr més nombrosos i amb més copies de contrallums el podeu trobar a http://www.flickr.com/groups/contraluz/. Aquí podeu observar magnífiques obres i en molts casos teniu accés a les dades EXIF per saber com han estat obtingudes les fotografies si bé a la majoria de casos s’han tractat digitalment a la fase de revelat però en podeu treure algunes idees de contrallums, tant de subjectes extra-il·luminats amb flash com de siluetes.

.

El ‘flare’ o ‘cercles de llum’

Hem comentat a l’inici del taller que els dos aspectes a treballar a les situacions de ‘contrallum’ son l’exposició i els cercles de llum.

Els cercles de llum son il·luminacions no desitjades que ja sabem son produïdes per l’incidència directa de llum directa reflectida i que al passar pel sistema de lents produeixen refraccions extra en forma de figures geomètriques de llum. En algun cas poden ser fins i tot creatives però el problema és que aquesta ‘specular light‘ o llum reflectida d’un focus de llum i que incideix directament a la càmera va variar la lectura del fotòmetre, deixant normalment la fotografia sub-exposada i restant contrast a l’escena.

taller7514

taller7513Com evitar-la?

Senzill. La forma més fàcil d’evitar-la, si és impossible moure’ns de posició per no captar-la és l’ús de para-sols. Sí, ja sé que normalment no els utilitzem però son de gran utilitat justament en aquestes situacions.

taller7512

Als esquemes de dalt podeu veure com el para-sol evita que els raigs de llum directa incideixi directament al sistema de lents de l’objectiu, evitant els cercles de llum.

Als propers capítols treballarem els contrallums amb el Photomatix.. però per avui ja en hi ha prou…

Bona setmana i fins el proper dilluns !

taller72anuncipdf

tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor. Si las utilizáis citad la fuente.

toiesmesarticles

peu2

Anuncis