Taller de fotografia (80)

taller801Bon dia amics ! Avui comencem el primer taller de vacances, un taller en el que al llarg dels mesos de Juliol i Agost treballarem algunes nocions bàsiques i accions de retoc dels programes d’edició digital, bàsicament Photoshop (o gimp) que ens han de permetre veritables transformacions a les nostres fotografies. No era més fàcil fer vacances com tothom?

Treballarem i aprofundirem els conceptes de revelat digital però dedicarem capítols sencers a treballar els anomenats ‘efectes Photoshop ‘, que no son més que manipulacions digitals de la fotografia.

Taller de fotografia (80): Els primers passos amb el Photoshop: les capes i màscares

taller802El Photoshop, o el gimp com a clon en programari lliure, és de fet un estàndard en l’edició digital. Les seves funcionalitats son extenses i cobreix funcions d’edició fotogràfica però també de disseny i creació digital. El que es pot fer amb Photoshop és tan ampli que el cert és que em fa por encetar aquest tema, teniu però milers de tutorials, entrades a blocs o articles a internet que us parlen d’alguna de les seves funcionalitats i potencialitats en el disseny creatiu.

taller71idea1 No, nosaltres no aspirarem a tant i simplement el que intentarem és entendre com aquests programaris ens poden ajudar tant en el procés de revelat digital, sigui des d’un RAW o un JPG i a l’edició selectiva de les nostres fotografies, el retoc fotogràfic. En definitiva allò que ni hem pogut aconseguir en temps d’exposició ni en el revelat digital convencional.

Per a què serveix?

Molta, molta gent tenim el Photoshop o el gimp instal·lat al nostre ordinador però, com passa amb la fotografia analògica, fem servir les seves funcions per ciència empírica, basada en la nostra o en les experiències d’altres, sense massa interès en entendre el perquè. No és aquest un bon mètode d’aprenentatge i molt sovint veiem que el Photoshop és l’eina inseparable de la fotografia digital. Només cal veure a internet els milers de foros i comentaris de ‘fotografia digital’ on el tema és el Photoshop, no la fotografia. Crec, i és la meva opinió, que cal primer entendre la fotografia abans d’endinsar-se en el món de l’edició digital. És per això que el ‘retoc digital’ ocupa els darrers capítols del nostre taller.

taller803Després de treballar alguns anys amb Photoshop aplicat a la fotografia m’ha semblat interessant re-introduir-vos a aquesta eina a partir de 4 propòsits bàsics. Una forma simple però efectiva d’entrar en un món una mica complexe.

tf1 La funció de revelador RAW. Ja en vam parlar al taller 79 i hi dedicarem un nou taller a treballar específicament les tècniques de revelat RAW. L’eina ‘Camera Raw‘ està inclosa en aquest apartat i només la farem servir quan intentem obrir un fitxer RAW.

tf2 Els ajustaments fotogràfics. Sota aquest bloc hi trobem els ajustaments bàsics i avançats de la fotografia: exposició, nivells, corbes, saturació, to, blanc i negre, filtres… Ja els hem anat comentant en diversos tallers i els tornarem a treballar les properes setmanes. En definitiva amb tots aquests ajustaments podrem tractar la lluminositat i el color així com alguns efectes digitals.

tf3 Eines de selecció i pintura. Sota aquest nom vull agrupar totes les tècniques de tractament selectiu de la fotografia. La selecció de zones a tractar no sempre és una tasca senzilla i aprendrem a seleccionar no sempre ‘retallant’ sinó seleccionant per criteris de lluminositat o color. A cada taller anirem introduint aquestes eines amb casos pràctics.

tf4 Les capes. Si Photoshop és alguna cosa és gràcies a l’excel·lent idea de treballar amb capes. Les capes i les funcions que porten incorporades seran la base d’aquest taller i ja les començarem a treballar avui mateix. Pràcticament tots els efectes i tractaments específics de la fotografia utilitzaran aquest concepte. Ací aprofitarem, amb un cas pràctic, per introduir el concepte de ‘canal’, però no serà avui…

taller804Per donar-vos una idea d’on es troben aquestes funcions i on començar a clicar per treballar una fotografia us he obert el Photoshop perquè veieu les grans zones que treballarem. (1) On hi trobarem tots els ajustaments de la fotografia, (2) on podem trobar les funcions de selecció per retall, pinzell i pintura i color i (3), la més important per l’edició fotogràfica, la de les capes i els canals.

Un esquema semblant obtindríeu al gimp i podreu anar seguint el capítol d’avui perfectament amb aquest programari lliure.

Si heu seguit el taller des del primer dia ja haureu vist que no desenvolupem mai els temes de forma enciclopèdica sinó poc a poc, introduint els conceptes quan creiem que els podem entendre encara que haguem de tornar a un tema que ja havíem treballat.

Això és que farem avui, començar poc a poc amb el concepte de les capes de Photoshop o gimp, ja que seran la base de la majoria d’efectes que treballarem aquests dies. Si necessiteu més documentació sobre el funcionament del Photoshop teniu mil llibres a qualsevol llibreria que us detallen pas a pas totes i cada una de les seves funcions. Son llibres però enciclopèdics, son com estudiar un diccionari. És complicat i avorrit però serveixen per aclarir algun concepte que potser on us he sabut explicar del tot bé.

Avui començarem per les capes


Les capes son l’enginy més important de l’edició fotogràfica. Aquestes permeten la manipulació successiva de la fotografia o fotografies de forma no destructiva ja que l’original roman intacte com a capa de ‘fons’. Les capes ens permetran, i més endavant veurem que el canals també, la selecció parcial de zones de la fotografia per un tractament diferencial.

Les capes son realitat imatges apilades una sobre de l’altra. Funcionen com si fossin imatges gravades en transparències que apilem una sobre de l’altra. Lògicament si la imatge que està a sobre és totalment opaca no deixarà veure la imatge de sota però si treballem amb imatges amb transparència estarem treballant com ho feia Walt Disney quan volia crear moviment als seus dibuixos ‘animats.

El concepte de transparència

taller805La ‘transparència’ de les capes ens permet de fer apilar imatges donant un resultat barreja de totes elles. El concepte és senzill, si superposem dues imatges, cada una corresponent a una capa, i la capa superior és totalment opaca és com si poséssim una fotografia en paper a sobre de l’altra, el resultat serà que estem veient únicament la fotografia superior.

Però si la fotografia superior té àrees transparents podrem veure la imatge de sota i tindrem una imatge final suma de les dues imatges. Això és el podeu veure a l’esquema de la dreta, on la superposició d’una imatge amb zones transparents a sobre d’un fons opac donarà com a resultat una nova fotografia suma de totes dues. La fotografia resultant ‘no ha existit’ mai sinó que ha estat creada a partir de dues fotografies. Aquí és on els coneixements de fotografia son importants ja que al superposar dues ‘parts’ de fotografies diferents heu de donar coherència a la il·luminació, color, contrast o el més important, l’enfoc i la profunditat de camp. A l’exemple de dalt un lleuger desenfoc del fons faria més realista la ‘nova fotografia’.

El concepte de màscara

Les ‘mascares’ estan relacionades amb el concepte de capes ja que provoquen que només es consideri una part de la capa al estar la resta ’emmascarada’. És com funcionaven les màscares opaques al revelat analògic que aconseguien el revelat de la fotografia únicament de la zona on la màscara deixava passar la llum a través del negatiu.

A l’exemple de sota podeu veure com es pot ‘aïllar’ la figura del Jon a partir d’una màscara. Aquesta, formada sempre per ‘blancs i negres’ neutralitza les zones amb màscara ‘negra’ i deixa passar la imatge amb màscara ‘blanca’. El resultat és una imatge amb fons transparent que podrà ser utilitzada com una capa per ser superposada al fons que escollim.

taller806

Per fer més realista el retall de les figures cal fer servir funcions de ‘suavitzat’ dels contorns o tindrem una imatge amb contorns massa abruptes i es notarà massa que és una ‘creació Photoshop’. Tranquils que tot ho anirem veient…

Capes i màscares juntes

El punt més interessant és justament la superposició de diferents imatges, cada una en capes diferents, però aplicant màscares per obtenir una nova fotografia barreja de totes dues. Mirem l’exemple:

taller807

Les capes s’anomenen ‘Fondo’, el fons i ‘Capa 1’ que és la capa que superposem al fons. Al tenir aquesta una màscara el resultat serà el de superposició d’una part de la fotografia superior, el contorn de’n Jon, sobre el fons. Senzill oi? Ara segur que us podeu fer fotografies a qualsevol part del món…

Les capes a Photoshop

taller808Efectivament les capes a Photoshop segueixen el principi de transparència que acabem de comentar però d’una forma un pèl més sofisticada. Les capes les trobem a la ‘paleta capes’, tal com veieu a l’esquema de la dreta i té una sèrie de possibilitats que caldria comentar, si bé alguna d’elles no les entendrem bé fins que no fem un cas pràctic.

(1) Mode de fusió entre capes. De moment treballarem en ‘normal’ que és com entenem el concepte de ‘transparència’, però la fusió entre capes a Photoshop es fa ‘píxel a píxel’ amb sofisticats modes que ens donaran més d’una sorpresa. Ja hi tornarem…

(2) Opacitat. Podem jugar amb la transparència d’una capa, el valor ‘0’ correspondrà a un valor de ‘transparència total’ i el de ‘100’, el que entendríem normalment pel concepte de superposició de capes, el de ‘opacitat total’. Amb aquest valor ‘100’ el ‘píxel’ de la capa superior taparà totalment el ‘píxel’ de la capa inferior.

(3) Omplir (Relleno). És un concepte semblant al de ‘opacitat’ però afecta exclusivament a la imatge i no al efectes que hem fet sobre ella. Ara us explico què son els efectes…

taller80a1(4) Opcions de fusió. Son els efectes que podem fer a una capa concreta, ombres, marcs, il·luminacions, textures… Aquests efectes no es veuran afectats pel valor de ‘relleno‘. Normalment s’utilitzen per afegir efectes a texts (que funcionen com una capa), per exemple per posar el nostre nom al peu de la fotografia.

taller80a2(5) Afegir màscara. Aquest serà el botó que més farem servir avui i els propers dies… afegeix una màscara a una capa. Pintant la màscara de ‘blancs’ i ‘negres’ podrem seleccionar selectivament parts de la imatge que es superposaran a les capes inferiors.

taller80a3(6) Capes d’ajustament. Seran la part més important dels efectes en els propers tallers. Veurem que amb aquestes noves ‘capes’ es podran manipular els nivells, corbes, color, exposició, blanc i negres… de forma selectiva amb la utilització de màscares.

Les possibilitats amb aquests pocs comandaments que us he ensenyat avui son infinites i prefereixo que ens quedem aquí per avui. Veiem els dos casos pràctics d’avui:


taller80n1Les capes amb degradats

Una de les funcions més senzilles però efectives de les capes és la utilització dels degradats en blanc i negre com a màscares.

L’aplicació més senzilla és a les fotografies de paisatges amb horitzons definits que separen la fotografia en dues parts diferenciades, el cel i la resta. Amb l´ús de degradats es poden aconseguir efectes dramàtics als cels, com si estiguéssim realment utilitzant filtres de degradat en temps d’exposició. Ara practicarem amb aquest tipus de fotografia així que remeneu a la vostra fototeca i busqueu una bona candidata:

taller809

A l’exemple de dalt veieu el tipus de transformació que estem parlant, la transformació del cel a la fotografia de dalt ha estat molt senzilla a partir de l’ús de capes, màscares i l’eina de degradat.

L’eina de degradat

taller8010Aquesta eina la trobem a la zona (2) de Photoshop, al mateix grup que el cubell de color. El que ens permet és ‘pintar’ amb degradat, és a dir des d’un ‘color’ a un altre ‘color’. En el nostre cas utilitzarem degradats de ‘blanc a negre’, això ens permetrà crear una màscara no-traumàtica per poder passar del cel a la part inferior de la fotografia.

El degradat, al clicar l’eina de degradat, ens apareix a la part superior, podent canviar el color inicial i final, tot i que ja hi ha un ‘degradat estàndard de blanc a negre’ per defecte:

taller8011

taller8012Clicant a la segona casella de la barra superior entrem en el menú de creació del degradat. A la part superior podeu veure alguns dels degradats que per defecte ens proposa Photosop, si escollim el ‘blanc-negre’ veureu a la part inferior del quadre el degradat podent canviar el suavitzat o la zona de degradat.

Clicant als petis quadres on ara veieu ‘el blanc i el negre’ podríeu escollir qualsevol color, però com que aquest degradat el farem servir per crear una màscara ja ens està bé que estigui a l’escala de grisos.

L’idea és agafar la mateixa fotografia, crear dues capes i sub-exposar la capa superior deixant passar només la zona que ens interessa amb l’ús d’una màscara amb un degradat.

Ara crec que entendrem perfectament el primer cas d’avui:

Abans de passar al segon cas deixeu-me parlar-vos una mica més de les màscares. Les màscares son sempre de color a l’escala de grisos, és a dir a l’escala de blanc i negre. Quan creem una nova màscara per la icona de la paleta ‘capes‘ la màscara es crea automàticament en ‘blanc’ i això significa un parell de coses importants:

  • taller80b1

    La màscara ‘blanca’ és innòcua i aplicada sobre una imatge d’una capa no té cap efecte.

  • La màscara ‘blanca’ cal pintar-la de negre, ja sigui per un degradat o amb el pinzell. L’àrea pintada de ‘negre’ representarà la part de la imatge a la que s’està aplicant la capa que quedarà ’emmascarada’.

Si el que volem és emmascarar bona part de la imatge i ‘descobrir’ únicament una part que volem combinar amb les capes de sota la millor solució és crear la màscara de ‘negre’ i pintar en ‘blanc’. És senzill, simplement seleccionem la màscara (amb un clic) i anem al menú: Imagen>Ajustes>Invertir i es convertirà en ‘negra’. Ara per pintar de blanc cal anar a la zona (2) de Photoshop i intercanviar, al final de la barra, el negre pel blanc.

El segon cas d’avui és també molt senzill, es tracta de pintar la màscara no amb un degradat sinó ‘manualment’ amb un pinzell. Les possibilitats tornen a ser infinites…


taller80n2Les capes amb màscares pintades amb pinzell

Aquesta és una de les aplicacions de les màscares més delicades ya que intentarem fer el mateix cas anterior però amb zones no horitzontals ni verticals sinó totalment irregulars, les quals sotmetrem a un tractament diferencial a partir d’una màscara que pintarem manualment i que ens servirà per seleccionar la zona de la capa que volem fusionar amb la capa del fons.

L’exemple que treballarem és aquest:

taller8013

Continuarem amb els paisatges si bé podem aplicar aquesta tècnica a qualsevol situació. En el cas d’avui tractarem de forma diferencial el cel de la fotografia, mantenint igual la resta.

Serà senzill, simplement crearem una nova capa, la sub-exposarem completament però amb l’ajut d’una màscara, que pintarem a mà alçada, seleccionarem únicament el cel.

taller8014L’eina pinzell

Aquesta eina també la trobem a la zona (2) de Photoshop, al mateix grup que l’eina llapis i l’eina de substitució de color. El que ens permet és ‘pintar’ com un faríem amb un pinzell, simplement escollirem el gruix i la duresa del traç i el color ‘negre’ que ens permetrà pintar sobre la màscara ‘blanca’ creada.

Crec que podem veure el tutorial directament:

Bé amics, amb les dues tècniques d’avui podem resoldre moltes situacions però això és només la punta del iceberg del que veurem…

Voleu fer-me feliç? Doncs pugeu alguns dels vostres treballs al taller de flickr.

Ens veiem la setmana vinent? Bona setmana !


tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor a excepción de aquellas en que se especifica lo contrario. Si las utilizáis citad la fuente.
premisbloc
període de votació obert fins el 10 de setembre de 2009

toiesmesarticles

peu2