Taller de fotografia (81)

taller811Com anem? Espero que encara estigueu aquí per continuar amb el taller de vacances… No sé, això és molt complicat.. Sí, fàcil no és però crec que si anem poc a poc i si en cada capítol introduïm un concepte nou i el practiquem n’estic convençut que arribarem a Setembre sent veritables experts en Photoshop…

Alguns de vosaltres m’heu comentat que us agradaria anar més ràpid.. No és bona idea… aquest taller necessita molta pràctica o serà impossible que veritablement entengueu el que s’explica i el més important, aprengueu a veure una fotografia i descobrir ràpidament si necessita retocs digitals…

Taller de fotografia (81): Capes d’ajustaments

Ja vam veure al passat taller la importància de les capes, les quals ens permetien tractaments successius, no agressius, sobre la nostra fotografia base i de les màscares com elements que ens permetien un tractament selectiu de parts de la fotografia. El cert és que combinant capes i màscares podem anar afegint tractament selectius de diferents parts de la fotografia. Per fer-ho, les màscares han de delimitar bé la zona a tractar a la capa i aquest és el més complexe dels problemes a Photoshop: la selecció.

taller71idea1Bona part del tractament de retoc fotogràfic queda reduït a l’ús de capes, màscares que delimiten seleccions de la fotografia i ajustaments dels paràmetres de lluminositat i color. Abans de començar a aprendre a ‘seleccionar’ cal treballar les capes d’ajustaments.

Les capes d’ajustaments

Les capes d’ajustaments son això, capes, però que en lloc d’afegir una nova imatge a la ‘pila’ el que afegeix son ‘ajustaments‘. Sí, sembla complicat perquè no trobem el símil en les piles de transparències que parlàvem al taller anterior. Ara, digitalment, podem afegir una capa, per exemple, d’augment d’exposició, i el resultat final serà una sobre-exposició de la fotografia resultant de les capes inferiors.

Abans de continuar veiem-ho amb un exemple:

taller813

Sobre la fotografia del nostre amic Palmer cliquem la icona de ‘nova capa d’ajustament‘ (1), veurem un desplegable amb diferents tipus d’ajustaments, escollim ‘exposició‘ i veurem com automàticament se’ns crea una nova cap sobre la fotografia original. Aquesta capa disposa de comandaments, aquests se’ns mostren a la zona (3) i son exactament els que obtindríem si haguéssim escollit tractar directament la foto dels nostre amic via ‘Ajustes> Imagen> Exposición‘. Dit d’una altra manera, les capes d’ajustaments son en realitat ajustament que podíem aplicar a la fotografia via menú ‘Imagen‘ però la gran diferència és que es manté la fotografia original a la capa inferior. taller814Aquest fet dona una enorme flexibilitat als tractaments en serie que podem aplicar a la fotografia mantenint sempre l’original intacte.

Si us heu fixat amb la forma de la capa d’ajustament us haureu adonat que aquesta inclou una màscara per defecte.. Aquesta és una molt bona pista per intuir que ‘pintant’ la màscara l’efecte de l’ajustament serà selectiu ! Però encara és aviat per entrar en aquest apartat….

taller8124-2 El que també podem observar és que la màscara que es crea per defecte al crear una nova capa d’ajustament és ‘blanca‘. Aquest blanc funciona com una mena de ‘transparència’ representant que els ajustaments que fem afectaran a tota la fotografia. Tot allò que pintem de negre a la màscara blanca representarà justament la zona que volem protegir de l’ajustament aplicat.

Quines capes podem aplicar?

taller815Anem poc a poc… Les quatre bàsiques les podem trobar al segon grup i la majoria de casos seran aquestes les que farem servir: Brillantor i contrast, Nivells, Corbes i Exposició.

La majoria de casos, com ja hem treballat en més d’un taller, els comandaments de nivells i corbes son prou flexibles per tractar la lluminositat de la fotografia, bàsicament a partir de la manipulació de l’histograma amb efectes tant a l’exposició com al contrast.

Els Nivells i les Corbes

Al seleccionar la capa d’ajustament ‘Nivells’ veurem com d’una forma senzilla i intuïtiva que se’ns crea una capa nova amb els comandaments de ‘nivells’ per ajustar els punts negre, gris i blanc. El mateix passa amb les corbes. No fa falta perdre-hi molt temps tornant-ho a explicar.

taller816taller8126Vinga, obriu una fotografia al Photoshop o al gimp. Cliqueu la icona de ‘nova capa d’ajustament‘, escolliu primer ‘nivells’ i utilitzeu els comandaments.. Esborreu la capa o simplement ‘oculteu-la’ clicant ‘l’ull’ de l’esquerra de la miniatura i torneu-ne a crear una altra de ‘corbes’. Els efectes? Doncs que els ajustaments han afectat a tota la fotografia però seguiu tenint l’original intacte.

Què hagués passat si la màscara, ara ‘blanca’, és a dir aplicant a tota la pila de sota, contingués una zona en negre?

Bé, continuem… Com que encara no tenim moltes eines per ‘seleccionar‘ de moment podem usar la terna capes-màscares-selecció només per degradats o zones pintades amb el pinzell a mà alçada. El tipus de fotografies a les que podem aplicar aquesta tècnica és molt reduïda, potser paisatges o motius amb geometries i zones ben definides. Bé, no exactament… espereu-vos una mica…

taller8117Aprofitant els casos pràctics d’avui serà bo que introduïm el segon grup d’ajustaments: els del color. Aquí trobarem tots els comandaments que modificaran les propietats del color, el to, el matis, la saturació: Intensitat, To, saturació, equilibri del color, blanc i negre, filtres,….

Poc a poc els anireu descobrint tots ells a partir d’exemples concrets però la majoria de vegades fareu servir l’ajustament de la saturació del color. Ja podeu començar a imaginar-vos de què anirà el primer cas practic d’avui. Sí, jugarem una estona creant capes d’ajustament de la lluminositat i del color i ho farem amb seleccions senzilles, les que ens proporciones els degradats i el pinzell, a més intentarem combinar-ho tot perquè en veieu els efectes.. Esteu preparats?


taller80n1Les capes d’ajustaments

En aquest exemple practicarem la creació de diferents capes d’ajustaments i ho farem ‘selectivament’ a parts concretes de la fotografia, seleccions que seran possibles gràcies a l’ús de màscares.

taller8118

1. Mireu-vos la fotografia original de l’esquerra. Es tracta d’una fotografia d’alt rang dinàmic que la càmera no ha pogut captar, ha exposat correctament l’edifici, il·luminat directament pel sol i amb molta llum reflectida però ha deixat a les ‘fosques’ la zona d’ombres.

taller81222. El primer que hem de fer és ‘visionar’ les zones a tractar. A l’exemple podeu veure clarament les tres zones, el cel, la façana il·luminada del Palau i la zona d’ombres. Seleccionar amb el pinzell és realment complexe en aquest cas i l’ús del degradat sobre el cel tractarà també part de l’edifici.

3. Què fem? Doncs aquest és un  exemple perfecte per aplicar el que hem vist avui’, aclarirem les ombres amb capes d’ajustament, utilitzarem el pinzell per crear una màscara de la façana del palau il.luminat i aplicarem un degradat al cel.

El que veurem a l’exercici no és la millor manera de tractar aquesta fotografia però vull que anem poc a poc i no introduir-vos tots els conceptes de cop, com el de la ‘selecció’, que veurem més endavant. Mirem el tutorial?

taller8123Amb les capes d’ajustament podem tractar tantes zones i ajustaments com vulguem, simplement aniríem apilant capes i capes d’ajustament fins arribar al resultat final. El problema, potser us heu adonat, és que ‘pintem’ o fem ‘degradats’ a cegues, és a dir, al pintar les màscares de negre sobre blanc o blanc sobre negre no tenim el detall del que estem fent, simplement ens guiem pels efectes que produeix. De fet les màscares només les veiem com miniatures al quadre de ‘capes i canals’.

taller71idea1Truc
taller82invLes màscares és creen juntament amb les capes d’ajustament de color blanc i pintem de negre a sobre. No és gens difícil invertir la selecció o crear-la de negre abans de pintar… Simplement heu de clicar la màscara i anar a dalt al menú: ‘Imagen>Ajustes>Invertir‘.

La solució passaria per poder veure a la ‘pantalla principal’ la màscara per poder-la afinar al màxim. Bé, això és ben senzill gràcies a l’eina d’edició de màscara ràpida.

Edició de màscara ràpida

taller8125L’eina d’edició de màscara la trobem just al final de la barra de l’esquerra, on és el pinzell i el degradat. Aquesta de fet és una eina de representació de la selecció feta a la fotografia pintant les zones seleccionades d’un color determinat per que les veiem bé. El més interessant d’aquesta eina és que, activant-la, tot el que pintem amb l’ús del pinzell per exemple, quedarà automàticament seleccionat.

Opciones de máscara rápida-1Senzill, pintem per seleccionar i creem una màscara automàticament a partir de la selecció. Si fem doble clic sobre l’eina podrem determinar el color de la selecció, l’opacitat sobre la fotografia i si el que pintem és l’àrea seleccionada o l’invers, és a dir la màscara. Veiem-ho pas a pas:

taller8125-1

(Pas 1): Activem amb un ‘clic’ la icona d’edició de selecció, escollim el pinzell i el negre com a color. Pintem sobre l’àrea que volem seleccionar.
(Pas 2): Desactivem la icona fent un altre ‘clic’. La zona pintada es converteix amb una zona seleccionada.
(Pas 3): Tenint la zona seleccionada creem una nova capa d’ajustament i es crearà una màscara automàticament que coincideix amb la selecció. L’ajustament afectarà únicament a la zona seleccionada !

taller71idea1Truc
Podem invertir el procés quan sigui necessari, per exemple a partir d’una màscara i fent CTRL clic (poma o cmd clic als mac) sobre la miniatura recuperem la ‘selecció’ en pantalla, aquesta es pot fer servir per crear una nova capa d’ajustament amb la mateixa màscara o modificar la selecció per crear una nova màscara.

Una forma senzilla de crear màscares, no? I una forma senzilla de crear seleccions a partir de màscares, no?

taller80n2El desenfoc de les màscares

Les màscares son en realitat imatges en blanc i negre que funcionen com una mena de filtres sobre la fotografia de la capa o l’ajustament. Com a ‘imatges’ poden patir els ajustaments que tenim al nostre abast, simplement cal tenir en compte que son imatges en ‘blanc i negre’ i que com a molt el que tindrem serà una imatge a l’escala de grisos on ara sabem que la capa d’ajustament actuarà sobre les zones ‘blanques’ de la capa, amb màxima intensitat al blanc i en un percentatge sobre els grisos de la màscara, preservant les zones de ‘negre’.

Tots els exemples de sota poden ser màscares i no és difícil imaginar-vos com actuarien acompanyant a les capes d’ajustament:

taller8123-1

La màscara de l’esquerra representa una selecció precisa i combinada amb una capa d’ajustament provocarà que els ajustament afectin únicament a la part ‘blanca’. En canvi la màscara de la dreta és més sofisticada ja que els ajustament actuaran de forma gradual del blanc al negre.

Sí, efectivament, les màscares poden convertir-se en degradats simplement aplicant ‘desenfoc’ a la imatge en blanc i negre que representa a la màscara. Amb aquesta acció els ajustaments no son bruscs sinó que actuen de forma gradual.

El segon exemple que treballarem és una aplicació que utilitzo força per donar ‘llum’ a les cares., si bé l’hi podeu trobar mil aplicacions… Escollirem una fotografia d’un retrat i donarem una mica més de llum:

taller8124-1

Com ens ho farem? Fàcil, molt fàcil…

1. Utilitzarem una ‘selecció’ per convertir-la en màscara. Pintarem la zona central de la cara del nen i la convertirem en una selecció per després utilitzar-la com a màscara.

2. Crearem una nova capa d’ajustament, concretament de ‘nivells’ que aplicarà únicament sobre la part ‘blanca’ de la màscara. Aquí és molt important tenir en pantalla la ‘selecció’ perquè al crear una capa d’ajustament es crei la màscara automàticament.

3. Desenfocarem la màscara i en veureu els efectes.

4. Crearem una nova capa d’ajustament, ara de color, copiant-nos la màscara. El truc és mantenir la tecla CTRL apretada mentre cliquem la màscara (poma o cmd als mac): la selecció apareixerà a la fotografia. Tenint la selecció aquesta s’utilitzarà automàticament com a màscara quan creem la nova capa d’ajustament.

Crec que podem veure el tutorial directament:

Ha estat el d’avui un taller senzill però entendre’l és com obrir-se’ns la porta a un món fantàstic que poc a poc anirem descobrint. Intenteu practicar les capes d’ajustament amb màscares de seleccions fetes amb pinzell o degradats. La setmana vinent la cosa comença a ser divertida….

Ens veiem la setmana vinent? Bona setmana !


tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor a excepción de aquellas en que se especifica lo contrario. Si las utilizáis citad la fuente.
premisbloc
període de votació obert fins el 10 de setembre de 2009

toiesmesarticles

peu2

Anuncis