Taller de fotografia (82)

taller821Com passen el dies, no? D’aquí no res ja estem de vacances ! Sí i podrem descansar del maleit taller ! Doncs no, ja saps que a l’agost continuarem el taller amb treballs setmanals on practicarem els conceptes que anem treballant aquest mes de juliol… Nooooooo !!!

Sí home, anant com anem, poc a poc i concepte a concepte, el Photoshop és realment una eina senzilla i en un no res la dominareu perfectament, si bé hi ha tantes variacions de retocs i efectes fotogràfics que sempre en vas descobrint un de nou..

Taller de fotografia (82): El modes de fusió de capes

Avui tractarem un dels conceptes més interessants, i complexes, de Photoshop: la fusió de capes. Aquest concepte és francament molt interessant ja que permet ‘digitalment’ fusionar les capes, no amb el concepte clàssic de transparència, sinó amb algoritmes de comparació píxel a píxel entre capes. Jo me’n vaig…

No, no marxeu encara. Aquest concepte ens permetrà efectes espectaculars i en molts casos, quan tinguem més practica, la simple fusió entre capes provocarà efectes selectivament a les diferents zones de la fotografia sense necessitat de fer ús de les seleccions, el gran problema del tractament digital.

taller822

El concepte que treballarem és senzill. A l’esquema de dalt podeu veure dues capes representant la mateixa fotografia, si bé la superior ha estat ajustada amb l’eina de nivells per sub-exposar-la. No havent-hi transparències ni màscares que seleccionen zones concretes és evident que la ‘fusió’ normal de les dues capes donarà la imatge superior. Esteu d’acord?. Sí, és com si apiléssim dues fotografies opaques, la única que veurem serà la superior ….


taller71idea1La fusió píxel a píxel

Entrar en els algoritmes de fusió ara per ara és un error i crec més interessant que treballem els resultats en casos pràctic concrets. Anem però a sentar les bases per poder-ho entendre:

taller823

El resultat de la fusió entre dues capes depèn de la lluminositat (o color) del píxel superior, de l’inferior, del mode de fusió i de la transparència. Normalment el mode el tenim per defecte en ‘normal’, actuant com una ‘superposició de píxels de les capes’, però hi ha molts modes, alguns molt sofisticats que no actuen com simples superposicions sinó que efectuen càlculs matemàtics. La majoria d’aquests càlculs tenen en compte la lluminositat dels píxels a fusionar, donant el valor ‘0’ als negre i ‘1’ al blanc, amb tota la gamma, clar.

El millor?

taller824Anar poc a poc i veure’n els resultats amb exemples concrets. Jo us recomano, tal i com he fet per aquest taller, que us creeu dues imatges com les que us poso aquí a la dreta i obrir-les en capes diferents a Photoshop.

I començar a provar i provar, estudiant-te els resultats. Les imatges estan fetes amb gràcia perquè al superposar-les podeu comprovar els efectes de la gamma de 6 tons, tots amb tots, i simplement comprovar el ‘gris’ resultant, així sabreu si el mode de fusió, aclareix o enfosqueix les diferents zones de la fotografia.

Anem a treballar un cas i vosaltres podeu comprovar la resta. Un dels modes, apart del ‘normal’ més utilitzats és el de de ‘multiplicar‘. Obrim a Photoshop les dues imatges (us les podeu baixar d’aquí: imatge 1 i imatge 2) i les situem en capes diferents. taller825Canviem el mode a ‘multiplicar’ i…. el resultat és interessant…

El càlcul matemàtic està basat en una simple multiplicació de la lluminositat del píxel superior per l’inferior. Com que el negre és ‘0’ tota combinació amb negre dona 0, mentre que un gris mig (0,5) multiplicat per un altre gris mig (0,5) dona com a resultat un gris més fosc (0,25). Si mireu la imatge resultant podeu deduir clarament que el efecte és sempre d’enfosquiment ja que sempre es multiplica per un valor < 1, quan més fosc és un dels píxels més fosca és la combinació.

Fem-ho amb un exemple?

taller826

Mireu que interessant… He agafat la floreta original, he duplicat la capa però a la nova capa, i únicament a aquesta, he ajustat els nivells sobre-exposant-la. El resultat ha estat una fotografia més contrastada on la ‘flor’ ha quedat més saturada però en canvi el fons de les fulles verdes més fosc.

Ja teniu una nova joguina….


taller827Això que acabem de veure és molt important, els efectes son sorprenents, molt sovint inesperats i sense cap tipus de selecció ni màscares podem transformar la nostra fotografia selectivament. A la foto de dalt sabia que amb ‘multiplicar’ quant més lluminoses soguin les zones menys efectes tindran al ser combinades, per això he sobre-exposat exageradament el groc de la flor, justament per que al combinar-se el resultat fos una petita variació en el contrast.

Hi ha molts modes i Photoshop els ordena per grups com podeu veure al desplegable de l’esquerra. L’ordenació es fa segons els resultats en lluminositat o color i en podem trobar 6 grans grius, el primer amb ‘Normal‘ i ‘Disolver‘ no té cap efecte, de fet no es produeix cap fusió sinó una superposició. La resta està format pel grup que ‘enfosqueix‘, ‘aclareix‘, ‘contrasta‘, ‘compara‘ o el grup que tracta la fusió dels colors entre capes tenint en compte el to, lluminositat i saturació.

Us he fet un petit quadre on he representat per símbols els efectes així com, amb unes fletxes vermelles, els modes més utilitzats al retoc digital:

taller828b

A les diferents accions i efectes que anirem veient en aquest taller s’utilitzaran algun d’aquests mètodes de fusió, a vegades per enfosquir certes zones de la fotografia, a vegades per donar-li més contrast.. Ja veureu que la cosa es començarà a complicar quan introduïm el darrer dels conceptes que farem servir en el revelat digital, els ‘filtres ‘Photoshop’, però ni us poseu nerviosos ni intenteu entendre de cop tots el modes de fusió, ja veureu que a la majoria de tractaments farem servir només els que a l’esquema de dalt us he posat amb una ‘fletxa vermella’.

Jo crec que ja podem començar amb el primer treball d’avui:

taller82b1Exercici 1

El primer treball d’avui serà jugar amb diferents modes de fusió per veure’n els efectes i poder-los utilitzar en qualsevol pas del revelat digital. Treballarem la fotografia en color que veieu a sota i intentarem controlar la conversió a b/n a partir dels filtres de color, el contrast i la textura. Un exercici prou complert que us ha de permetre controlar bona part de les tècniques més utilitzades a Photoshop.

taller829

Bona part del que veurem ara és obra de Russell Brown de Adobe i és una de les moltíssimes variacions que podem trobar en el tractament del b/n, el completarem amb idees de Rob Carr i tot plegat acabarem ‘creant’ un mètode senzill que ens donarà la llibertat que les capes d’ajustaments ens donen, podent escollir la tonalitat de grisos, el contrast i el detall a l’estil de les fotografies analògiques.

Treballem les parts bàsiques de l’exercici:

El mode de fusió ‘color’

Aquest mode permet fusionar dues capes mantenint el to i la saturació de la capa superior però la lluminositat de la inferior. És interessant veure’n els efectes de fusionar una capa de monocolor color amb una imatge en color, el resultat serà una fotografia ‘monocolor’, agafant el color de la capa superior però mantenint les zones de lluminositat de la imatge inferior:

taller8210

He obert una fotografia al Photoshop i he creat una nova capa (icona al costat de la paperera) que he omplert de color: A la barra de menú: Edición>Rellenar i he escollit el color marró. Fixeu-vos que interessant, mentre que el mode ‘normal’ provoca la total opacitat de la capa superior, el mode ‘color’ permet ‘veure’ la imatge de sota, mantenint la lluminositat de les zones, però tenyint de to i saturació el corresponent al de la capa superior, en el cas de dalt de ‘marró’. Quina forma més senzilla de passar a b/n no? Simplement caldria canviar el color superior a ‘negre’.

El mode de fusió ‘multiplicar’

Ja hem vist que aquest és un dels modes de fusió que ‘enfosqueix’ la fotografia ja que la lluminositat dels píxels superior i inferior es multipliquen i sempre que a la capa superior ens trobem amb un ‘negre’ el resultat serà ‘negre’ ja que el valor de la lluminositat és 0. Veiem un cas pràctic:

taller8211

Multiplicar per una capa ‘negra’ dona com a resultat una imatge ‘negra’, això ja ho entenem ara i no sembla que en podem treure massa cosa d’aquest mode de fusió. Bé, de fet aquest mètode va normalment lligat al concepte de màscara ja que és aquesta la que ens permetrà seleccionar quins píxels es multipliquen i quins no.

A l’exemple de dalt us he posat un cas interessant que veurem molt sovint. He creat una capa negra i immediatament li he associat una màscara, per defecte ‘blanca’.

taller8212L’objectiu és evitar que els píxels de les llums es multipliquin ja que me’ls enfosquirà, dit d’una altra manera, si creem una màscara (en principi blanca) amb zones ‘negres’ sé que aquestes no es tindran en compte (les zones de les màscares en negre no afecten a la capa que es fusiona). Com obtinc aquestes zones ‘negres’? Fàcil, si podem obtenir el negatiu de la fotografia de sota sé que les zones clares li correspondran els negres al negatiu.

Com ho he fet? Senzill: 1. He creat la màscara (blanca) 2. He baixat l’opacitat a ‘0’, així m’ha aparegut de nou la imatge de sota 3. He clicat la màscara blanca i he anat al menú: Imagen>Aplicar Imagen, així la màscara blanca s’ha omplert amb la fotografia original (en b/n ja que les màscares estan a l’escala de grisos) 4. He clicat la màscara i l’he invertit: Imagen>Ajustes>Invertir 5. L’he enfosquit amb els nivells 6. He tornat l’opacitat de la capa a valors alts, segons el gust de cadascú. El resultat:

taller8213

.. un enfosquiment global de la fotografia però preservant les àrees de llums. Aquest mètode de la màscara negativa té moltes utilitats i el podem utilitzar sempre que vulguem provocar un efecte selectiu a les ombres o a les llums.

Molt bé… ara ho farem servir tot en el nostre tutorial:

Interessant oi? La capa que he anomenat ‘b/n’ ha desaturat la fotografia però ha estat la capa ‘color’ la que amb el mode ‘color’ ha fet de filtre de color provocant diverses tonalitats de grisos que hem pogut escollir. Finalment la capa multiplicar m’ha enfosquit encara més les ombres i m’ha donat el to marronat, preservant les llums, donant aquest aspecte més contrastat de la fotografia ‘analògica’.

El treball anterior conté petites peces, les de ‘multiplicar’ o ‘color’ que podem utilitzar al nostre procés fotogràfic. Ara ja en sabem els efectes. No hagués costat massa continuar amb una nova capa, a l’estil del final del mètode Rob Carr, i aplicar un filtre de ‘pas alt’ per augmentar el detall. Els resultats son francament interessants…

El segon exercici d’avui és molt més senzill i intentarem amb un cas pràctic treballar el darrer dels modes de fusió per avui, la ‘superposició‘.

taller82b2Exercici 2

El mode ‘superponer‘ és un dels més utilitzats als efectes Photoshop i pertany al grup dels modes de fusió que tracten el contrast de la fotografia.

L’efecte d’aquest mode de fusió és un increment notable del contrast, fent les fotografies molt més vives. El mètode de funcionament és una mica complexe, en el sentit que es pren la lluminositat del color de la capa superior com a punt de partida per enfosquir o aclarir el color de la capa de fons. Si la capa superior té un color amb lluminositat menor del gris mig aclarirà el fons i si en té una superior aclarirà al fons.

taller8213-1

A l’exemple de dalt ho he fet una d’aquelles proves que us podríeu fabricar vosaltres mateixos i que van molt bé per entendre els conceptes. He creat una capa amb una imatge amb una zona  de ‘blanc’, ‘negre’ i degradat’ i he comprovat els resultats. Veieu que el ‘negre’ sub-exposa la fotografia, el ‘blanc’ la sobre-exposa’ i el degradat fa les dues coses als extrems, comprovant que els tons grisos mitjos no tenen cap efecte en aquest mode ‘superponer’. El més interessant d’aquest mode és que la capa de sota té predominança sobre la de dalt, de tal manera i que tot i superposar un ‘negre’ o ‘blanc’ el resultat manté encara certa lluminositat de la capa inferior.

De moment això ja em dona la primera idea… Si superposem una capa amb ella mateixa què passarà? taller8213-2Fàcil, les llums s’exposaran més, les ombres es sub-exposaran i els tons mitjos quedaran igual. Ho provem? Doncs el resultat és una fotografia més viva, més contrastada… tot depèn dels colors i lluminositat de la fotografia original.

L’exercici que us mostro al tutorial fa exactament això però desenfoca lleugerament la capa superior provocant un efecte molt interessant de ‘suavitzat’. El cert és que especialment en fotografies de colors vius i en retrats l’efecte és magnífic.

Ara potser podeu entendre el filtre de pas alt. Recordeu que superposant una imatge amb ella mateixa tractada amb el filtre de pas alt donava una nova imatge amb més detall, més nitidesa.

taller8213-3Per exagerar encara més els resultats tenim dintre el mateix grup el de ‘llum fort o intensa‘, amb els mateixos efectes que la de ‘superposar‘ però en aquest cas sense la predominança de la lluminositat de la capa inferior, és a dir que en aquest cas els resultats en contrast encara son més exagerats. Si la capa superior conté ‘negres’ el resultat és ‘negre’, si conté ‘blancs’ el resultat és ‘blanc’.

taller8214Aquesta modalitat és perfecta per superposar a una imatge els contorns exagerats en lluminositat. Això és el que fa justament el filtre ‘pas alt’, al aplicar-lo sobre la fotografia l’efecte és el que veieu a l’exemple. El veieu? Tota la fotografia és de tons grisos excepte els contorns de les imatges.

Ja ens ho podem imaginar, no? superposem aquesta imatge amb l’original?

taller8215

Per acabar us deixo amb l’efecte ‘suavitzat’, basat amb el mode ‘superponer’ i amb desenfoc però afegint el filtre ‘solarizar’. M’agradaria que practiquéssiu i em diguéssiu perquè he utilitzat aquest filtre (pista: solaritzeu una fotografia i comproveu l’histograma resultant)

Bé amics, avui ha estat una mica dur però crec que interessant per entendre les possibilitats dels mètodes de fusió. Intenteu si us plau practicar aquests mètodes i sobretot entendre el perquè dels resultats.

Recomanació:

Si voleu avançar-vos i començar a retocar les vostres fotografies us recomano que el primer que feu una vegada oberta la fotografia original al Photoshop és convertir-la a 16 Bits: Imagen > Modo > 16 Bits/canal . Especialment si hem de sotmetre la fotografia a traumàtiques manipulacions de l’histograma els 16 Bits donen millor resultat i eviten la posterització. En parlarem al proper taller, de moment practiquem abans de posar-nos-hi en sèrio.

Encara ens queda l’apartat més complexe del retoc digital: les seleccions…

Us deixo obert el fil d’exercicis del taller 82 a flickr perquè hi pugeu els vostres resultats, penseu que tot allò que anem posant al mur ho intentarem comentar entre tots.

Ens veiem la setmana vinent? Bona setmana !


tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor a excepción de aquellas en que se especifica lo contrario. Si las utilizáis citad la fuente.
premisbloc
període de votació obert fins el 10 de setembre de 2009

toiesmesarticles

peu2