L’Exposició sobre la Guerra del Francès (1808-1814) al Baix Llobregat

gf11-1La destrucció de Sant Feliu de Llobregat

Dia 18 de juny de 1814 […]

“Hem passat per la vora de las casas del poble de Sant Feliu de Llobregat, y vist a alguna ab sols las parets foranas, y així en seguida de altres, com així los hostals del Garrofer, y del Picalqués, que prou han rebut de tots aquells malvats enemichs nostres, tant dels francesos, com de ben dolents catalans causantnos prou condol, y llàstima tanta crema, y ruina de casas en pobles y vora de carreteras…”
Arxiu Històric de Barcelona. Manuscrit A 247, p. 418

gf12Aquesta és la descripció de Sant Feliu de Llobregat a l’acabament de la Guerra del Francès. Són paraules del baró de Maldà que es recullen en el seu dietari anomenat Calaix de Sastre.

L’any passat, amb motiu del bicentenari de l’inici d’aquesta Guerra, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, en col·laboració amb altres institucions com l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, van realitzar una exposició itinerant d’àmbit comarcal sobre aquest tema. Ara, tindrem l’ocasió de poder veure-la a Sant Feliu de Llobregat.

L’exposició, que s’inaugurarà el 18 de setembre a les 20 h, a la sala d’exposicions de Can Ricart, ve acompanyada d’un seguit d’activitats, entre elles esmentar-vos dues conferències:
Una, “Les batalles del Bruc i la Guerra del Francès al Baix Llobregat. 1808-1814”, a càrrec d’Assumpta Muset, el 22 de setembre, a les 19.30, a Can Ricart.
I l’altre, “Les dones a la Guerra del Francès, a càrrec de Conxita Solans, comissària de l’exposició, el 22 d’octubre, a les 19.30, a Can Ricart.

També podrem veure dues pel·lícules a CineBaix:
Sangre de Mayo”, de José Luis Garci, el 29 de setembre a les 20 h i “Agustina de Aragón” de Juan de Ortuña, el 15 d’octubre a les 20 h, també a CineBaix.

Als que us agrada la història teniu una bona ocasió per gaudir-ne.

gf13

gf14

mluz

.

.

<<<< Més articles de la categoria ‘història’

.

toiesmesarticles
105bloc