Taller de fotografia (97)

taller971Com ha anat la Castanyada? Quina Castanyada? Sí, ja veig que tu vius en un altre món… però els que no som cibernètics celebrem festes de tant en tant i el dissabte passat vam celebrar la Castanyada.. I què vas fer? Doncs sopar i el més important.. menjar panellets i castanyes…

Bé deixem-ho… avui tenim molt treball i hauríem de continuar amb el tema del revelat RAW, que d’alguna manera és la fi de festa del nostre taller i on estarem sols, només ajudats pels reveladors raw, per revelar la nostra fotografia.

Taller de fotografia (97): El Revelat RAW (2)

Avui continuarem amb alguns aspectes en detall que ens vam passar per alt la setmana passada i si ens queda temps introduirem altres reveladors raw que ja veureu utilitzen bàsicament els mateixos conceptes que estem treballant amb el Camera Raw de Adobe (ACR).

Tractament de la lluminositat i el color

Camera Raw 5.5 -  JPEGLes pantalles dels nostres ordinadors ens enganyen. Està clar, l’excés de brillantor de la majoria de pantalles LCD ens donen una imatge viva de la fotografia però molt sovint contrastada i que ens provocarà un revelat digital ‘perfecte’ per a la nostra pantalla però que pot tenir una aparença totalment diferent quan la veiem en un altre ordinador o simplement intentem que la impressora reprodueixi fidelment els colors i la lluminositat.

Camara Raw té una funció realment interessant per pre-visualitzar, és a dir, avisar-nos amb una alarma de les zones ‘rebentades’. Aquestes zones son aquelles, tant a les ombres com a les llums, on els píxels no poden representar cap detall. Simplement per veure aquest possible desbordament dels píxels al nostre histograma simplement hem de clicar la ‘previsualització‘ i els triangles que representen les ombres i les llums.

Al clicar el triangle de les ombres veurem representat en ‘color blau’ les zones rebentades, sense detalls mentre que al clicar el triangle de les llums ho veurem representat en ‘vermell’.

Aquest punt és prou interessant per aprofundir-hi una mica. És una bona tècnica la de mantenir els dos indicadors (blanc i negre a les cantonades superiors de la finestra de l’histograma) clicats i jugar amb els ajustaments bàsics d’exposició, recuperació o punt negre per, amb petites variacions, aconseguir que les zones blaves i vermelles desapareguin. En aquest punt sabrem que no estem rebentant ni les ombres ni les llums, encara que el nostre monitor ens pugui indicar el contrari. A partir d’aquí podem continuar amb el procés de revelat.

taller71idea1La captura lineal dels sensors

És essencial comprendre aquest concepte si volem entendre perquè els reveladors RAW ens presenten la fotografia de la manera que ho fan.
Els sensors digitals responen a la llum d’una manera radicalment diferent a la que ho fan els nostres ulls o les pel·lícules de la fotografia analògica.
taller97-1Ja ho hem comentat moltes vegades al nostre taller i sabem de sobres que els píxels o contenidors digitals responen linealment a la llum. Els nivells de lluminositat, representats des del 0 al 4095 en una fotografia RAW de 12 bits, estan directament relacionats amb la quantitat de llum que rep un píxel. Així un píxel que rep per exemple 1000 fotons representarà el nivell 1000 mentre que un que rep 2000 fotons representarà el nivell 2000. Es diu que aquest comportament és lineal ja que si es dobla la quantitat de llum rebuda es dobla també el nivell  a l’escala negre (0)- blanc (4095).

En general els nostres sentits no actuen de forma lineal, Bruce Fraser i Jeff Schewe al llibre ‘Camara RAW con Photoshop CS4‘ posen exemples interessants com que un cafè amb dos sucres no ens sembla el doble de dolç que un amb un únic sucre o que l’augment del volum de so d’un altaveu al doble no el percebin com el doble d’alt. És interessant els mecanismes que el nostre cos té per percebre els canvis dels agents externs, no?taller975
Concretament parlant de lluminositat, els nostres ulls no perceben una zona de doble lluminositat en una escena com el doble de lluminosa. És com si estiguéssin modelant, atenuant els canvis externs a una escala on les grans variacions les percebem com més petites. Aquest model matemàtic podria ser el logarítmic i els sensors no en tenen ni idea d’això.
La funció ‘gamma‘, que ja vam explicar al taller 92 a propòsit de l’HDR és la funció que més s’apropa a la visió del nostre ull o a les pel·lícules de la fotografia analògica. El sensor treballa amb gamma=1, és a dir una resposta lineal mentre que els nostres ulls ho farien amb un valor entre 2 i 3. El més important i el primer que fa el Camera RAW és adequar la distribució lineal del RAW a una distribució corregida de les lluminositats, aplicant la correcció gamma i per tant modificant la lluminositat dels píxels.

taller976-1

A l’exemple de dalt us he volgut simular el que passa quan obrim el Camera RAW. El RAW original, captat amb lluminositat lineal el veuríem fosc. Únicament després d’aplicar les funcions gamma aconseguirem una distribució no lineal, corregida per gamma, que s’apropa a la nostra visió. Finalment la interpolació Bayer donarà el color final a la fotografia.

taller97-3Ara definitivament podeu entendre com a la fotografia digital cal sempre sobre-exposar al màxim sense rebentar les llums per aprofitar al màxim els nivells de la distribució lineal.  A la distribució lineal cada zona té el doble de nivells que l’anterior, així en una càmera de rang dinàmic de 6 passos els nivells d’esquerra a dreta serien: 64, 128, 256, 512, 1024 i 2048. És a dir, una foto que no fes servir la zona 6 estaria ‘despreciant’ 2048 nivells, és a dir la meitat de la informació que pot captar el sensor ! A l’aplicar la correcció gamma amb només la meitat de nivells hauria de cobrir 5 de les 6 zones del mapa tonal. Ara enteneu la regla de ‘dretitzar l’histograma’? Sí fàcil, quan més a la dreta estigui l’histograma més informació i més nivells tindrem per utilitzar aquesta informació i recrear les llums i els tons mitjos en el procés de revelat. Una fotografia RAW sobre-exposada però sense rebentar les llums acabarà produint al Camera RAW una fotografia més rica en tons.

Al quadre de dalt podeu veure com capta la càmera un rang dinàmic de 6 passos i com transforma cada una de les zones en zones corregides gamma. Aquí podeu veure clarament com la zona 6, de llums altes és la que conté més informació, la meitat dels 4096 nivells. Aquest fet, molt sovint passat per alt, trenca amb el tòpic de que la ‘forma de fer les fotografies’ en digital és igual a l’analògic. No !  Recordem l’expressió corregida d’Ansel Adams per a la fotografia digital: ‘Exposar per a les llums i revelar per a les ombres‘. Proveu-ho i us fareu creus dels resultats.

 

Els espais de color

Al taller 63, crec que un dels capítols menys llegits, vam fer esforços per introduir el concepte de l’espai de color. Ara no ens queda més remei que repassar alguns conceptes de la teoria del color i recordar que tant la càmera, el monitor i en aquest cas el Camera RAW treballen amb el model RGB. Aquest model RGB, fruit dels primaris vermell, blau i verd, té diferents representacions o espais de color, ara és quan hauríem de recordar que l’espectre cromàtic es pot representar amb models (o espais de color) Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB,…. en el fons son ‘porcions’ de tot l’espectre cromàtic visible que utilitza un dispositiu concret. El que és interessant de tot això és que els diferents espais de color representen zones diferents i que si un dels dispositius al nostre procés fotogràfic usa un espai de color més ‘petit’ perdrem informació cromàtica.

File_Colorspace.png - Wikipedia, the free encyclopedia-1Al gràfic de l’esquerra podeu veure l’espai que ocupen els diferents espais de color en comparació a l’espectre màxim de color. Ara podreu entendre com dintre del mateix model RGB de representació del color podem tenir diferents espais de color que son capaços de representar colors diferents. Per exemple l’espai de color de ProPhoto RGB conté colors que no pot representar Adobe RGB i que aquest a la vegada pot representar colors de sRGB no pot.

Normalment veureu que les nostres càmeres poden treballar amb els espais Adobe RGB i sRGB però escànners o monitors molt sovint només poden treballaren sRGB. A l’exemple de sota podeu veure com l’elecció de l’espai de color es important per poder representar amb màxima fidelitat els colors captats per la nostra càmera:

taller97

La fotografia de dalt era un RAW (o un JPG) tirada amb una càmera amb l’espai de color Adobe RGB. El simple fet de revelar-la al Camera RAW amb un espai més restringit com el sRGB (cas de la dreta) em provoca una pèrdua de tons de lluminositat. Es pot veure clarament per la zona ‘vermella’ que representa el rebentat de les llums, més àmplia en el cas de l’espai de color sRGB.

taller71idea1El tractament per ‘umbrals’
És convenient com a primer pas del revelat mantenir els indicadors d’umbral, blanc i negre, activats per minimitzar les àrees rebentades (blaves i vermelles) a partir dels ajustaments bàsics. L’ajustament ‘recuperació’ és excel·lent per tornar a la vida les zones rebentades de llums altes. No continueu amb el revelat sense resoldre aquest punt !

El següent pas al flux de treball: El color

Camera Raw 5.5 -  JPEGbTreballar amb el color no és una feina fàcil. Ja no es tracta de saturar els colors, cosa que podem fer a la pestanya d’ajustaments bàsics, sinó de tractar cada un dels components del color a partir del model HSL (Hue: matis, S:saturació i L:lluminositat). El poder d’aquesta eina és increïble ! Podem treballar cada color individual, ja sigui modificant el seu matis (és a dir en realitat el ‘color’), o la saturació o la lluminositat. Resulta extremadament senzill treballar els cels de forma independent o qualsevol dels colors que originalment apareixen a la fotografia. En uns segons veurem que aquests ajustaments del color és bàsica pel revelat en blanc i negre.

A la finestra hi trobarem les tres pestanyes corresponents a les tres propietats del color (HSL) i fins a 8 lliscadors corresponents als espais RGB i CMYK, és a dir primaris i complementaris que ens han de poder treballar sobre qualsevol color de la fotografia. Resulta especialment interessant a les fotografies de paisatges el tractament que podem fer amb blaus i vers i a les de retrats amb els vermells, taronges i grocs.

El blanc i negre

Camera Raw 5.5 -  JPEG-1Oblideu-vos de bona part de les tècniques de conversió a b/n que hem parlat al taller… Si disposem d’un RAW i l’obrim amb el ACR la conversió a b/n és força complerta i no necessitareu ajustaments addicionals.

La conversió a b/n és fa simplement clicant el botó de ‘Convertir a escala de grises‘ de la pestanya de HSL/Escala de grises. Immediatament els lliscadors de la part inferior canvien a 8 matisos de color diferents, entre primaris i complementaris. taller97-2Què hi fan aquestes barres de color aquí? Senzill, actuen com a filtres de color i simplement augmentant-te un o altre veureu els canvis immediatament, cels foscos, verds clars,… senzill, molt senzill. El cert és que t’hi pots passar una bona estona tocant els lliscadors fins trobar el revelat a b/n que més t’agrada. No cal fer res més… a no ser que ara vulguem un virat.

Dividir tons

Camera Raw 5.5 -  JPEG-2Aquest és un dels passos que més desapercebuts passen al ACR. Aparentment no serveixen de res i les primeres reaccions al tocar els lliscadors de les il·luminacions i les ombres és d’un canvi global del matis del color.

Però no és així, aquesta funcionalitat de l’ACR és excel·lent per manipular el to de color global de la fotografia a partir de manipulacions selectives a les ombres i a les llums. És fàcil reproduir fotografies antigues en color o manipular el matis d’àmplies zones de la fotografia.

Però el més interessant és el tractament del b/n. De fet és el que faig servir normalment pels virats i el resultat és francament interessant. taller977Si convertiu la fotografia en blanc i negre a la pestanya HSL/Escala de grises i torneu a la de ‘Dividir tonos‘ podreu crear virats fantàstics amb tractaments diferencial d’ombres i llums. El lliscador ‘Equilibrio‘ us permetrà posar la frontera entre una i altra zona. En l’exemple que he preparat per aquest taller el resultat no és dolent del top, si bé hi hauria de dedicar una estona més per corregir algunes imperfeccions.

El ‘pincel de ajuste

No volia acabar aquest petit viatge per l’ACR sense parlar un altre cop d’aquesta funcionalitat. És un dels darrers passos del meu flux de treball particular i l’utilitzo per a tractar zones de forma diferencial. Camera Raw 5.5 -  JPEGEl ‘pinzell’ pinta zones de la fotografia amb ajustaments diferenciats de la resta del procés global al Camera Raw i serveix per a tractar zones, sense necessitat de seleccions ni capes. Aquesta funció és brutal per donar petits tocs finals a la fotografia i tractar zones que no he pogut ‘seleccionar-les’ amb el tractament del color.

L’eina es troba, a diferencia del que hem treballat avui, al panell superior de l’ACR i al clicar-la veureu com apareix al panell de la dreta una finestra especial per l’eina, amb capacitat de crear tants pinzells com vulguem i de tractar diferencialment les zones que ‘pintem’.

taller97lr

Em sap greu acceptar-ho però aquesta vegada en Thomas Knoll, pare del Photoshop i de l’Adobe Camera RAW, continua alimentant un monstre, el Lightroom, que, aprofitant bona part de les funcionalitats desenvolupades al Camera Raw és ara per ara el millor programa, no només revelador RAW, sinó d’edició fotogràfica. Dic que em sap greu perquè tots els que formem part del món Apple teníem ganes de que ‘Aperture‘ fos el millor però no, a l’espera de la nova versió d’Aperture X ara per ara aquesta versió beta de Lightroom 3 és excepcional.

Tan excepcional com senzilla ja que té un flux de treball ‘clon’ del Camera Raw.

taller97lr2

taller97lr3Efectivament, apart d’algunes funcions interessants, la pestanya ‘Develop‘ (revelar) conté seqüencialment les mateixes funcions que trobem a les pestanyes del Camera Raw, fins i tot el el mateix ordre.
Si desplegueu la finestra que trobareu a la dreta podeu anar trobant, ordenats segons el flux de treball, cada una de les àrees de revelat: Basic, Tone Curve, HSL/Color/B&W, Split Toning, Detail, Lens Corrections, effects i Camera Calibration.
La potencialitat del Lightroom és que no és un ‘simple revelador RAW’ com el Camera RAW sinó que és tot un magatzem de les nostres col·leccions digitals i els ajustaments poden aplicar-se a qualsevol tipus de fotografia, especialment interessant per les nostres col·leccions de JPG, podent simular el mateix procés de revelat que amb un RAW si bé en el cas de les JPG seria un revelat d’un revelat que ja ha fet la càmera per nosaltres. Tot i això els resultats els considero espectaculars i si el traumatisme no és massa gran s’evita la posterització i la pèrdua de qualitat.
Entres al Lightroom i ja no surts… les possibilitats son infinites…
Una de les moltes funcionalitats que estan millor desenvolupades que a ‘Aperture’ i que és un desenvolupament més acurat del que hem pogut trobar a Camera RAW és la funció de pinzell.
taller97lr3-1Aquesta funció que podeu activar simplement clicant a la icona de pinzell com veieu al quadre de la dreta permet ‘pintar‘ una màscara per a tractar de forma diferencial parts concretes de la fotografia. El cert és que és força al·lucinant i la ‘suavitat’ amb la que treballa fa imperceptible aquest treball per zones.
Simplement cal ‘pintar’ la zona escollida i amb els lliscadors bàsics que s’obren a sota de la icona podem tornar les ‘llums’ a xones concretes o canviar la saturació o el contrast. Un treball que requereix temps però que suposa un ‘lifting’ acurat de la fotografia original. Tot sense haver d’entrar al concepte de capes o màscares de Photoshop. Increïble !
El tractament del blanc i negre també m’ha al·lucinat força i la creació de virats i vinyetats és molt senzill i està inclòs dintre del mateix procés del flux de treball. Al nostre taller a flickr teniu un exemple de ‘Lhasa’ tractat amb Lightroom 3 i aquí sota una excel·lent fotografia de la Núria:
taller97b
Podeu baixar-vos la versió beta a:

Bé amics, només em queda encoratjar-vos a que comenceu a fer servir les eines d’avui i en el cas de Lightroom 3 beta teniu fins al 30 d’Abril del 2010 per a baixar-vos i utilitzar l’eina gratuïtament. Una tècnica comercial que de ben segur donarà bons resultats a Adobe enfront el seu competidor Aperture.

Fins el proper dilluns. Bona setmana i reveleu moltes fotos !

tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor a excepción de aquellas en que se especifica lo contrario. Si las utilizáis citad la fuente.
toiesmesarticles peu2