Taller de fotografia (98)

taller981Bon dia amics… Setmana fresqueta, oi? Sí, sembla que ja comencen els freds… La tardor és una estació fantàstica per a la fotografia. La llum no és tan intensa com a l’estiu i no tindrem tants problemes d’alts rangs dinàmics, si bé el sol cada vegada és més baix i es fa més complicat fer fotografies evitant els contrallums i artefactes no desitjats..

Però avui no us vull parlar de la tardor, us vull parlar d’un tema, aparent complexe però que no ho és, què és el darrer pas, no sempre, del procés de revelat digital. Un pas important si volem compartir les nostres fotografies amb la resta de la gent amb un suport no digital…

Taller de fotografia (98): La impressió

Sí amics, si hagués tingut la sort de llegir el taller d’avui fa uns anys no hagués gastat tants i tants cartutxos de tinta de la impressora fins trobar la còpia que m’havia de satisfer. El procés esbojarrat d’imprimir sense tenir en compte alguns aspectes no sempre dona els resultats desitjats, és més, crec que mai dona els resultats desitjats. Avui, amb quatre conceptes bàsics aprendrem a obtenir còpies en paper fidels al tractament que hem a la fotografia.

La Gestió del color


Ja és la tercera vegada que en parlem d’aquest tema. No és difícil trobar articles relacionats amb el tema però o son massa complexes o no son prou populars perquè la gent els llegeixi i apliqui el que allí s’explica. De fet és curiós com hi ha desenes, centenars de publicacions que totes expliquen el mateix. Bé, nosaltres no serem especials, simplement ho intentarem explicar d’una forma planera perquè ho entenguem i sobretot apliquem el que avui treballarem. Valdria però fer un repàs al taller 63 per no haver de començar avui de zero. Sí, us deixo una estona, aneu al taller 63 primer i d’aquí una estona ens tornem a veure aquí…

D’espais i perfils

taller982D’això tractava el taller 63, no? És fàcil entendre que els dispositius que poden intervenir al nostre procés fotogràfic tenen ‘físicament’ formes diferents de reproduir el color. Càmeres, Escànners, Pantalles d’Ordinador o Impressores reprodueixen el color per mitjans ben diferents. És lògic per tant pensar que la reproducció fidel d’una fotografia en un o altre dispositiu no és un tema tan senzill com donar l’ordre a la impressora: ‘Imprimeix exactament el color vermell que veig en pantalla‘.

On és el problema?

La qüestió és ben senzilla. Si bé els colors a l’espai RGB (vermell, verd i blau) venen representats per una terna de nombres que identifiquen la proporció d’aquests tres color auditius primaris, la forma en que cada dispositiu té per a representar-los depèn de la seva pròpia construcció o naturalesa. Així podem entendre que per reproduir el mateix ‘taronja’ que veiem en pantalla, fruit de la combinació dels tres colors primaris, una impressora pot necessitar més tinta vermella per imprimir el mateix to de taronja. Per tant, i aquesta apreciació és important, un color representat per exemple per (24, 12, 78) pot veure’s ben diferent per pantalla i en ua impressora.

Per això necessitàvem els perfils de color. Els perfils de color son simples fitxers que descriuen com un dispositiu, una càmera, impressora, escànner.. reprodueix un determinat color. Si la impressora no rep aquestes informacions li serà impossible reproduir la fotografia respectant els colors que estem veient en pantalla.

taller983A l’exemple de la dreta us he posat un cas real de com ‘sense gestionar el color’ la interpretació que fa la meva impressora del que estic veient en pantalla, i que m’ha costat una bona estona tractar, no respecta els colors i interpreta ‘el que pot’ quan he clicat el botó ‘Imprimir’ a Photoshop.

Hem definitivament de ‘gestionar el color’, prendre ‘control’ de la transferència fidel de la càmera-monitor-impressora. Els sistemes de gestió de color usen espais de color i perfils de color. Aquests sistemes son capaços de llegir la informació del perfil de color i elaborar una taula d’equivalència entre els valors originals i els que necessita el dispositiu de sortida per a reproduir fidelment el color.

taller984En el nostre procés bàsic a Photoshop ens trobem amb una imatge original que prové de la càmera, un espai de treball a Photoshop on realitzarem els nostres ajustaments i els dispositius de sortida ‘el monitor’ i la ‘impressora’. L’esquema de la dreta pretén ser aclaridor. Els ‘perfils’ ens ajudaran a ‘convertir’ la informació del color entre els diferents dispositius. La càmera ens produirà una fotografia amb un perfil RGB incrustat, normalment AdobeRBG o sRGB, aquesta informació, tan important com la pròpia fotografia, es fa servir per Photoshop per traduir aquesta informació al ‘perfil’ de l’espai de treball de Photoshop. Mentre treballem a Photoshop s’enviarà la informació traduïda al monitor mitjançant el ‘perfil de monitor’ i finalment al imprimir es farà una conversió del perfil RGB de treball de Photoshop al perfil de la impressora. Tot per un únic objectiu: la fidelitat del color en els diferents dispositius.

L’espai de connexió del perfil

Totes aquests conversions es fan mitjançant l’espai de conversió de perfil o PCS. És senzill, el PCS s’encarrega de convertir les dades de treball que estem tractant a Photoshop, és a dir els valors RGB i enviar les dades corregides mitjançant el perfil del monitor al monitor. De la mateixa manera, el PCS converteix les dades RGB a CMYK de la impressora utilitzant el seu perfil. No cal entendre gaire cosa més, simplement hem de canviar el nostre flux de treball del procés fotogràfic gestionant el color.

taller985Ja sabem què son el espais de color (AdobeGB, sRGB, ProPhoto RGB,… i d’altres CMYK) i per a què serveixen els perfils però com gestionem tot aquest enrenou. Fàcil, molt fàcil. L’espectre visible l’he representat per l’opció ‘A’ a l’esquema de la dreta, la ‘B’ és la porció d’aquest espectre que pot captar la nostra vista quan treballem a l’espai de treball de Photoshop, gimp, Lightroom,…. En aquest pas del procés treballar amb l’espai RGB dona més amplitud de colors que fer-ho en CMYK. La recomanació és escollir un espai RGB com a espai de treball a Photoshop, preferiblement Adobe RGB, una mica més ample que el sRGB.

Els dispositius, d’entrada i sortida, venen representats pel conjunt ‘C’. Aquí podeu veure com els tres primers, càmera, escànner i monitor treballen en RGB mentre que les impressores domèstiques de cartutxos o industrials dels laboratoris treballen en CMYK.

És senzill imaginar-vos, simplement mirant el dibuix, que l’espai de color de la càmera pot ser més reduït que el de Photoshop, dit d’una altra manera, a Photoshop puc ‘crear colors nous’ però que al imprimir tindré problemes per a situar-los en un espai de color més reduït. Els perfils tractaran d’ajustar-se al màxim a l’espai de color de cada dispositiu. Càmeres, Monitors, Photoshop o Impressora requeriran de perfils de color per a poder fer les conversions correctes.

Cada foto que passem a l’ordinador des de la càmera tindrà un perfil de color incrustat !

taller71idea1La Gestió del color als navegadors

Els navegadors han tingut també els seus problemes per interpretar fotografies amb perfils incrustats. Una deficient gestió del color del nostre navegador ens mostrarà una imatge que no correspon a l’original. Mentre que Safari i sembla que les darreres versions de Firefox 3 gestionen el color podeu trobar encara problemes amb Internet Explorer. La prova del cotó la teniu a sota:

sincon

Les imatges son iguals, la de l’esquerra sense perfil incrustat i la de la dreta amb perfil incrustat CIE RGB. Si les veieu diferents (fixeu-vos especialment amb el vermell de la casella superior-esquerra) és que el vostre navegador no gestiona correctament el color i jo de vosaltres em començaria a preocupar, intenteu obrir aquest mateix taller en una altre navegador. Safari d’Apple gestiona el color i darrerament sembla que Firefox també (jo tinc la darrera versió de Firefox i les dues imatges les veig diferents, en canvi a Safari les veig exactament iguals i coincidint amb els colors com estan als fitxers originals del meu ordinador). Clicant aquí veureu com es veu aquest tros de pàgina en un navegador amb gestió de color.

Aquest és un tema molt important de cara a les fotos que podeu pujar a flickr! Penseu que si les pugem sense perfil de color incrustat o amb un que el navegador no sap interpretar no estarem garantint que tothom les vegi amb els colors originals. I a l’inrevés, potser esteu veient fotografies d’altres a flickr enganyats pel vostre navegador !

El perfils i el procés fotogràfic

taller986tf1El primer pas on ens trobarem amb els perfils és a la càmera. Al menú de la càmera tindrem l’opció d’escollir l’espai de color, normalment ens trobarem amb l’AdobeRGB i el sRGB. La recomanació és que escolliu l’AdobeRGB que és el més adient pel treball fotogràfic i per futures conversions a CMYK, és a dir per impressió. El sRGB és un estàndard que s’ajusta bé als monitors i escànners però retalla molt l’espai CMYK, especialment en els cians.

tf2El segon pas on ens trobarem amb la gestió del color és quan intentem obrir la fotografia a Photoshop. Aquí el menú de control de la gestió del color és bàsic per entendre el flux de treball. Si anem a ‘Edición > Ajustes de color‘ ens trobarem amb el menú que controlarà tota la gestió del color a Photoshop.

Ajustes de colorAl primer grup trobarem els espais de treball que Photoshop utilitza, és a dir els perfils que assigna per defecte als espais de color RGB, CMYK i escala de grisos. Preferiblement recomano treballar amb espai RGB, més ampli que el CMYK, i dintre del RGB l’espai ProPhoto RGB és el que té la gama cromàtica més amplia, tot i que AdobeRGB és també una bona opció.

El segon grup gestiona què fer amb el perfil incrustat d’una fotografia, si el té, a l’obrir-la a Photoshop. Aquest és un punt molt important ja que ens estem jugant l’espai de color amb el que tractarem la fotografia. La recomanació és mantenir el perfil incrustat que ve amb la fotografia- Així una fotografia amb perfil sRGB incrustat s’obrirà a l’espai de treball de Photoshop amb aquest perfil i es podrà guardar amb aquest mateix perfil. Per això es recomana tenir a les tres caselles del quadre del menú ‘Conservar perfiles incrustados‘.

Ajustes de color-1Però també haguéssim pogut escollir, parlem bàsicament de l’espai RGB, desactivar la gestió de color o convertir l’espai de color de fotografia a l’espai de color de Photoshop, el que hem escollit al primer grup. No recomano la de ‘Desactivar‘ ja que Photoshop no gestionarà el color, deixarà el perfil incrustat si coincideix amb l’espai de treball però l’eliminarà si no coincideix. Una fotografia sense perfil és un ‘fitxer incomplet’ i no podrà ser representada correctament als diferents dispositius. Fins i tot els navegadors web gestionen el color per poder representar els gràfics i fotografies el més fidelment possible.

Asignar perfiltf3Una vegada a dintre de Photoshop tenim les opcions ‘Asignar perfil‘ i ‘Convertir perfil‘. Les dues son ben diferents. L’opció ‘Asignar perfil’ permet canviar el perfil de l’espai de treball a Photoshop. Podem provar-ho i veureu canvis notables i serveix bàsicament per canviar el perfil de color de la fotografia original, pot estar incorrecte o mostrar incorrectament els colors. Simplement de nou anem a ‘Editar>Asignar perfil‘ i canviar el perfil de color, veureu immediatament el canvi. resulta especialment interessant quan tenim varies fotografies obertes a Photoshop amb diferents perfils i volem ‘enganxar’ una selecció d’una fotografia a l’altra. La recomanació és unificar els perfils de treball a les diferents fotografies que usem per fer una composició.

Convertir en perfilEn canvi ‘Convertir perfil‘ també em permetrà canviar el perfil de treball però mantindrà l’aparença de la fotografia, és a dir, es produeix una conversió entre perfils de manera que la representació sigui la mateixa. Aquest procés és especialment interessant ja que veritablement es produeix una conversió entre els espais de color. Podem estar treballant amb un espai ampli, com el ProPhoto RGB i al final del procés guardar la fotografia en un espai més adient per la web, com el sRGB. De fet a ‘Guardar como‘ podem comprovar com se’ns suggereix la conversió a sRGB.

tf4Ara volem veure com quedarà la impressió

Ara és quan entrem en matèria… Si volem garantir una certa similitud entre els colors de l’espai de treball i l’espai CMYK de les nostres impressores el menys arriscar és treballar amb sRGB com a espai de treball. La gamma de colors sRGB és fins i tot més reduïda que la CMYK de les impressores pel que no ens hauríem de trobar amb sorpreses. El problema és que els ajustaments als que sotmetem a la fotografia a Photoshop donen millors resultats en espais amplis com AdobeRGB.

De tota manera quan convertim l’espai RGB de la fotografia a l’espai CMYK que gestiona la nostra impressora no podem esperar que els colors coincideixin totalment, les tintes, el paper.. son factors que compliquen la reproducció dels colors que veiem per pantalla.

La recomanació és fer servir el menú Vista> Ajustes de Prueba i Vista >Colores de prueba.

Personalizar condición de pruebaAquest menú es capaç de simular com quedarà la nostra fotografia quan s’imprimeixi. Si anem a ‘Ajustes de prueba‘ i cliquem ‘A medida‘ podrem escollir el perfil de la nostra impressora, perfil que s’haurà instal·lat amb el CD que ve normalment amb la impressora. En aquest menú podrem escollir el perfil de la nostra impressora que amés depèn del tipus de paper. A l’exemple de la dreta podeu veure com he escollit el perfil de la Epson 800 amb el paper Glossy. Aquí recomano tenir clicat la ‘Compensación del punto negro‘ i les simulacions del paper per uns resultats més acurats.

En quant al mètode d’interpretació, és a dir l’algorisme que Photoshop usarà per passar d’un espai de color a l’altre tenim varies opcions. Avui no tenim temps d’explicar-les en detall i us recomano feu servir la ‘Colorímetro relativo‘. Aquest mètode assigna els colors que estan fora de l’espai CMYK, és a dir que no pot representar correctament, i assigna els colors més semblants possible, mantenint la resta intacte.

Si ara cliqueu al menú Vista>Colores de Prueba veureu els resultats.. Sí, el que esteu veient és una representació de com quedaria impresa la fotografia.. Interessant oi? Sí, és interessant perquè al veure la simulació de la copia impresa en pantalla podem ajustar corbes o to/saturació per tornar el contrast o la saturació que sembla s’ha perdut a la impressió i preparar la fotografia exactament com la volem a la còpia impresa.

Preparem la fotografia per la impressió

taller98-5Si volem imprimir la fotografia que estem treballant a Photoshop cal un parell o tres d’ajustaments destinats exclusivament a obtenir còpies més clares i nítides.

1. Useu els filtres d’enfoc de ‘Mascara de enfoque‘ o el mètode del filtre de ‘Paso Alto‘ per exagerar la nitidesa, el contrast local de la fotografia, fet que agrairem quan veiem la còpia impresa.

2. Ajustem abans d’imprimir. Si amb Vista>Ajustes de Prueba y Colores de Prueba podem simular la sortida per impressora és interessant deixar activat aquest mode de simulació i aplicar ‘corbes’ o ajustaments en el color per modificar la sortida per impressora. Ara el que estaríem fent realment és escollir com serà la impressió a l’espai de color escollit. Amb aquest mètode estem preparant la fotografia perquè la impressió s’apropi al màxim a l’original (abans d’aplicar les corbes i els ajustaments)

tf6Finalment imprimim

Amb aquesta inèrcia que tots tenim de fer servir les coses sense llegir-nos les instruccions crec que m’he passat anys per descobrir com havia d’imprimir per obtenir una còpia amb colors el més fidels a l’original, o com a mínim al que veia en pantalla que en definitiva era el que volia imprimir.

Ara parlar d’aquest tema em sembla fins i tot ridícul, obvi,… perquè el mètode és extraordinàriament senzill i ara que entenem el concepte d’espais de color i perfils fins i tot el podem entendre.

1. Mètode 1

El primer mètode és el més senzill i el que us recomano. Es tracta de produir una sortida per impressora de la fotografia que estem veient a l’àrea de treball central de Photoshop, ara ja sabem que la fotografia que hem tractat a Photoshop està dintre d’un espai de color determinat, o l’original de la fotografia o el que hem volgut escollir a ‘Ajustes de color’.

ImprimirBé, simplement seleccionem ‘Archivo > Imprimir‘ i tendrem el quadre de diàleg que ens permetrà gestionar el color, dit d’una altra forma, controlar la conversió de l’espai de color de Photoshop a l’espai de color de la nostra impressora fent ús del perfil de color.

El quadre de diàleg que s’obre té tres parts: una simulació de la fotografia a imprimir, la gestió de la pàgina i mesures de la fotografia a imprimir i la gestió del color. Centrem-nos en aquesta part.

Imprimir-1Aquest grup d’ajustaments situats a la dreta del menú ens permetran decidir si gestionem el color o no o si és Photoshop o la impressora la que controla el color, és a dir és l’encarregada de convertir l’espai RGB de Photoshop a CMYK de la impressora. Al quadre de la dreta podeu veure els quatre ajustaments bàsics:

Documento‘ clicat, és a dir que escollim l’espai de color de Photoshop.

Photoshop gestiona los colores‘, és a dir, que serà aquest programa qui li enviarà a la impressora la fotografia ja convertida a CMYK,

Perfil de la impresora‘, aquí escollim el perfil de la nostra impressora amb combinació amb el tipus de paper escollit.

Interpretación perceptual o Colorimétrico relativo, és el mètode de conversió, passeu el cursor per sobre de cada un d’ells a Photoshop i tindreu una petita explicació. Personalment el ‘Colorimétrico relativo‘ és que tinc per defecte i el que m’assegura que els colors RGB fora de la gama CMYK seran substituïts per colors propers a CMYK.

Compensación del punto negro‘, assigna el color neutre més fosc de l’espai RGB de l’origen als neutres més foscos de l’espai de color de la impressora.

Imprimir-2I cliquem ‘Imprimir’…

El segon pas és encara més important que el primer. Si en aquest hem convertir l’espai de color de la nostra fotografia a l’espai de color de la impressora hem d’avisar a la impressora que no faci res. És a dir en aquest cas, quan sobre el quadre de diàleg de la impressora hem d’especificar que no es gestioni el color. Cada model d’impressora té un quadre de diàleg diferent, en l’exemple que us poso de la EPSON simplement escollim que no es gestioni el color.

2. Mètode 2

Imprimir-5Aquest segon mètode, de les moltes possibilitats que tenim, no gestiona el color des de Photoshop. Simplement escollim l’opció ‘Sin gestión de color‘ al quadre de diàleg de ‘Imprimir‘. En aquest cas no hi ha una conversió de color, ni es fa per tant servir el perfil de color de l’espai de treball de Photoshop.

Ara tota la responsabilitat de la impressió la té la impressora i és imprescindible que el ‘Modo‘ o espai de color que proposa la impressora coincideixi amb l’espai de color de Photoshop. Com que la majoria d’impressores treballen amb Adobe RGB cal fer que aquest sigui l’espai de treball de Photoshop, si o fos així, hauríem de convertir el perfil pel mètode que hem comentat abans.

Imprimir-4Ara haurem de clicar al quadre de diàleg de ‘color‘ de la impressora ‘Ajustes de Color‘ i haurem d’interactuar amb el quadre de diàleg fins trobar una combinació, amb pràctica no és complexe, que produeix les còpies més fidels. A l’apartat de ‘color’ de la impressora podrem ajustar alguns comandaments que ens permetran modificar alguns ajustaments a les diferents proves que fem, entre ells el ‘Modo‘ que hem dit que hauria de ser l’espai de color original. Podeu entendre que l’elecció del tipus de paper o simplement la distribució cromàtica i de lluminositats de la nostra fotografia poden merèixer ajustaments especial per obtenir una còpia amb fidelitat. Personalment no recomano aquest mètode, que si bé amb proves successives arribes a tenir bones impressions, resulta massa arriscat passar la informació a la impressora sense el perfil de color de l’espai de treball de Photoshop, si bé amb perfils de treball com AdobeRGB aquest mètode resulta força acurat.

Un tercer mètode seria aquell que passa per escollir ‘La impresora gestiona el color‘ al quadre de diàleg de ‘Imprimir’, relativament semblant a l’anterior però en aquest cas Photoshop, que no fa res amb el color de la imatge a imprimir, passa a la impressora el perfil de color i és la impressora la que fa la conversió entre espais de color. Personalment m’agrada més que la anterior perquè no es deixa tan a l’atzar el comportament de la impressora. En aquest cas es produeix una conversió a l’espai CMYK amb el perfil de la impressora.

Hi ha un quart mètode encara més interessant que té a veure amb l’opció ‘Ajustes y Colores de Prueba‘ que hem vist abans de però crec que ja és massa per avui, potser el tractarem a la segona edició del nostre taller.. De tota manera si voleu més documentació sobre el tema de la impressió podeu clicar al següent enllaç: http://www.computer-darkroom.com/ps10_print/ps10_print_1.htm

ClickAbrera

 

Els nostres amics de ClickAbrera estan treballant amb força i amb idees clares. Encara en els primers passos de la creació de l’associació fotogràfica i ja han aconseguit més de 40 alumnes als seus cursos d’iniciació i Revelat digital. Tot un èxit d’acollida.

taller98-6

Certament una iniciativa envejable i que mostra l’interès de la gent per la fotografia. Més informació: http://www.flickr.com/groups/abrera/ i http://abrera.losforos.es/
Ja sabeu que teniu tot el recolzament del nostre taller .

Endavant !

Bé amics, això és tot per avui. Ens veiem el proper dilluns? Bona setmana !

 

tf-1

<<< Veure tots els articles de ‘Taller de Fotografia’

Totes les fotografies publicades en aquest taller estan fetes i son propietat de l’autor, excepte en aquells casos que se’n especifica el contrari. Si les utilitzeu citeu la font.
Todas las fotografías que aparecen en este taller están hechas y son propiedad del autor a excepción de aquellas en que se especifica lo contrario. Si las utilizáis citad la fuente.
toiesmesarticles peu2