Disc de la setmana: Tancat per vacances

.

L’inici: festa, alegria, expectatives …

Orquestra Imperial – Yarusha djaruba

.
.

<<< Veure tota la sèrie ‘Disc de la setmana’

.

tf-1